[PB] Thất hiệp trấn ban đêm - Phiên bản có thể in
Qworld - TuNa
[PB] Thất hiệp trấn ban đêm - Phiên bản có thể in

+- Qworld - TuNa (https://forum.qworld-tuna.com)
+-- Diễn đàn: Xứ Sở Thần Tiên (https://forum.qworld-tuna.com/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Diễn đàn: Hướng Dẫn - Kinh Nghiệm Chơi (https://forum.qworld-tuna.com/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Chủ đề: [PB] Thất hiệp trấn ban đêm (/showthread.php?tid=111)[PB] Thất hiệp trấn ban đêm - Everlastinglove - 09-30-2018

Lv yêu cầu  80 > 130 
Phó bản yêu cầu tối thiểu 3 người và 10 vàng 

Part 1 : Gặp mộng nhất quyền sư đệ [KT] để nhận vé vào 

[Image: Roju2jW.jpg]

Part 2 : Gặp phân thân của yy giáo chủ để vào phó bản  

[Image: Lg6hVAU.jpg]

Phó bản này có nhiều trường hợp , nên nhiệm vụ nhận được sẽ khác nhau , dưới đây là một trường hợp 
Part 3 : Gặp hình bộ đầu để nhận nhiệm vụ 

[Image: dGjzSPC.jpg]

Part 4 : Diệt Bì tháo nhục hậu . 
Có 1 đàn quán, diệt hết quái thì sau một lúc boss sẽ xuất hiện 

[Image: bbxJoel.jpg]

Part 5 : Diệt hoạt bất lưu thủ 

[Image: IluJ3er.jpg]

Part 6 : Diệt Mạc hậu hắc thủ . Kết thúc phó bản sẽ nhận được 3 bụi dạ chi thạch
Bụi dạ chi thạch dùng để đổi vật phẩm ở npc mộng nhất quyền sư đệ

[Image: jDBN6wP.jpg]

Trường hợp 2 : Nấm và nấm 

Part 1 : Gặp hình bộ đầu để nhận nhiệm vụ , chỉ cần nhận nhiệm vụ trận chiến của nấm thôi 

[Image: yqSsVRP.jpg]

Part 2 : Nhiệm vụ trên gồm 4 yêu cầu 

1 -  Giải cứu tiểu hài tử 
2 -  Giải cứu lão nhân 
 
2 nhiệm vụ trên đều phải diệt Thất hiệp cự cô để xuất hiện npc 

[Image: x6Qy8jO.jpg]

Sau khi tìm đủ npc sẽ hiện boss npc A Bảo . Nhận nhiệm vụ để lấy thưởng 


[Image: SEpBSn4.jpg]


3 - Diệt Tiểu cô cương 

[Image: EUheiP1.jpg]

4- Diệt ấu lang tinh 

[Image: zDreMwa.jpg]

Part 3 : Hoàn thành phụ bản và nhận thưởng 

[Image: opbjsIh.jpg]