Thảo luận tăng skill Thần kích và Đao quân - Phiên bản có thể in
Qworld - TuNa
Thảo luận tăng skill Thần kích và Đao quân - Phiên bản có thể in

+- Qworld - TuNa (https://forum.qworld-tuna.com)
+-- Diễn đàn: Thảo Luận Nghề Nghiệp - Kỹ Năng (https://forum.qworld-tuna.com/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Diễn đàn: Thần Kích - Đao Quân - TuLa (https://forum.qworld-tuna.com/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Chủ đề: Thảo luận tăng skill Thần kích và Đao quân (/showthread.php?tid=18)Thảo luận tăng skill Thần kích và Đao quân - sano1264 - 06-24-2017

Giai đoạn tân thủ
[Image: VzchQYe.png]
Du hiệp
[Image: JJ3rY10.png]
Thương hào build theo đao quân
[Image: cNW3adQ.png]
Thương hào build theo thần kích
[Image: EhW0xU3.png]
Đao quân lv 100 chưa niết bàn vũ hóa (sau khi niết bàn vũ hóa sẽ cộng theo hướng khác)
[Image: FnHpF4O.png]
Thần kích lv 100 chưa niết bàn vũ hóa (sau khi niết bàn vũ hóa sẽ cộng theo hướng khác)
[Image: 1An6joJ.png]
*Lưu ý: Đây chỉ là bài viết tham khảo theo ý kiến cá nhân của mình, các bạn có thể build theo hoặc không tùy cách chơi mỗi người, mong mọi người có thể tham gia thảo luận để trao đổi kinh nghiệm với nhau Tongue  Big Grin


RE: Thảo luận tăng skill Thần kích và Đao quân - Everlastinglove - 06-25-2017

Bảng thương hào cứ max passive 3x đi- bất kể lên kích hay đq