Tây Du Loạn Kí - BH ( 101-130) - Phiên bản có thể in
Qworld - TuNa
Tây Du Loạn Kí - BH ( 101-130) - Phiên bản có thể in

+- Qworld - TuNa (https://forum.qworld-tuna.com)
+-- Diễn đàn: Xứ Sở Thần Tiên (https://forum.qworld-tuna.com/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Diễn đàn: Hướng Dẫn - Kinh Nghiệm Chơi (https://forum.qworld-tuna.com/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Chủ đề: Tây Du Loạn Kí - BH ( 101-130) (/showthread.php?tid=40)Tây Du Loạn Kí - BH ( 101-130) - Everlastinglove - 11-19-2017

Băng - Hỏa 

Đến npc Thuyết thư tại kt nhận Q để bay sang map băng 

 [Image: DTOw3w3.jpg]

Nhận Q ở Tam Tạng đại sư

[Image: 9QuAI3h.jpg]

Đến Đại sư huynh trả 

[Image: L7K0wj7.jpg]

Sau đó nhận Q nhận được 1 item kính , đeo vào để lấy skill 
dùng skill vào quái rồi kill nó x5 lần 

[Image: TUP4DOu.jpg]

[Image: BBAnnF7.jpg]

Sau đó về Đại sư huynh trả q và nhận q mới 
Tới npc Quan khách Thấp Hiệp Trấn 

[Image: jqYZOLn.jpg]

Sau đó sang hỏa đảo  tìm npc Quan khách Kinh Thành 
Thường thì npc đi vòng vòng bãi 106 108

[Image: zW43JFl.jpg]

Trả Q 

[Image: Oz4ayge.jpg]

[Image: MSAv03e.jpg]

Sau đó nhận Q mới 
Lưu ý là 2 Q này dùng thú bay để làm 

[Image: Hy9bUIg.jpg]

Meteor Photos : Bay lên trời chụp ảnh sao x9  =))

[Image: jlODpdR.jpg]

[Image: 6srBRIk.jpg]

Meteorites : Đập đá x6  =))

[Image: S6mQCXN.jpg]

[Image: EZgaAMF.jpg]

Sau đó về Tam sư đệ trả q

[Image: 2ts0Bbf.jpg]

Monster Slaying : kill 50 quái ~ lv mình 

[Image: dTaPYdn.jpg]

Về Tam tạng đại sư map băng trả q 

[Image: LbSo6il.jpg]

Khi hoàn thành có tỉ lệ nhận được pet Xích tâm nữ hoặc Tuyết nữ 

[Image: 9cq0ElH.jpg]

[Image: uOdUhyP.jpg]