Gossip ( Q Lấy Pet )

Đánh giá chủ đề:
  • 1 Vote(s) - Trung bình 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Gossip ( Q Lấy Pet )
#1
Rainbow 
Gossip 4
    Gossip 5
         Gossip 6
              Gossip 7
                  Gossip 8
                       Gossip 9
                           Gossip 10Gossip Threat 3rd Scene


Chuỗi Q này yêu cầu lv 25, nhận ở Thôn Trưởng Vương Phu Nhân - Hạnh Tử Lâm

Part 1: It lacks one out of four: Trả luôn Q ở  Vân Du Hòa Thượng

Part 2: Lost.: Đáp 20 con Trường Viên Tí Quái  và 20 con Cuồng Lang Đấu Sĩ , sau đó về Vân Du hòa thượng trả Q


 [Image: rpnPwXV.jpg]

Part 3: I fail again: Q này yêu cầu lấy 50 bình máu và 50 bình mana 2x, sau đó lại về Vân Du hòa thượng trả Q
[Image: DiLV5YS.jpg]

Part 4: Why i am still failing?: Yêu cầu lấy 30 crystal, cái này đào quặng ra. Trước hết đến NPC Thợ mỏ thần kỳ , rồi mua cái rìu ở giữa, mỗi cái đào được 10 crystal, như thế phải mua 3 cái.

[Image: QZowOHi.jpg]

Sau đó đi lên trên đào quặng Tử Thủy Tinh Quặng

[Image: eV4rYfI.jpg]

Và trả ở Du Phương đạo sĩ 


Part 5: So Angry: Kill 15 con Tùng Lâm chiến sĩ  và 15 con Thổ Trứ chiến sĩ , Q này tự trả.

Part 6: Detect exact details: Trả Q ở Vệ Binh Vân Lôi

Part 7: Guard mariste's requirement: Kill 15 Đại Mã Hầu, 15 Dơi Quỷ, sau đó về Vệ Binh Vân Lôi trả Q

[Image: YU26rJJ.jpg]

Part 8: Mutated mushroomkin: Yêu cầu 22 Lính nấm , xong về Hộ pháp sứ giả Hồ Du trả Q

[Image: JJqIShC.jpg]


Part 9: Drift down the river: Chạy đến tọa độ ( -352,-172) như trong hình là trả được Q

[Image: MjPKpVa.jpg]

Part 10: Candlej's Advice: Về Hộ pháp sứ giả Hồ Du trả Q.

Part 11: Special training: Q yêu cầu kill 18 Lâm tặc , 18 Mật lâm sơn tặc và 18 con Tên cướp ,  sau đó về Hộ pháp sứ giả Hồ Du trả Q

[Image: WhfPpHk.jpg]


Part 12: God of gamblers--kittenfoxy: Trả Q tại Thần tiên tỉ tỉ Ngữ Yên là xong chuỗi Q này. Nhận đ.c 363 034 exp và 1 chú pet sâm.
Once it's passion , it would stay for lifetime . 
It ain't just the period of time or transitory curiousity.
Trả lời


Tin nhắn trong chủ đề này
Gossip ( Q Lấy Pet ) - by Everlastinglove - 06-21-2017, 12:32 PM
RE: Gossip ( Q Lấy Pet ) - by Everlastinglove - 06-22-2017, 03:18 AM
Peruse The Newest Items Here - by FrankJScott - 01-29-2021, 02:17 PM
Coolest Judi Slot Online - by FrankJScott - 03-04-2021, 03:52 PM
Best Binary Option Of 2021 - by FrankJScott - 03-23-2021, 02:48 PM
Newest Nature Sounds Online - by FrankJScott - 03-24-2021, 04:30 AM
Most Awesome Hog Roast Online - by FrankJScott - 03-24-2021, 03:21 PM
Finest Pig Roast Of 2021 - by FrankJScott - 03-24-2021, 07:19 PM
Finest Janis Judi Today - by FrankJScott - 04-14-2021, 04:45 PM
RE: Gossip ( Q Lấy Pet ) - by Everlastinglove - 06-22-2017, 05:05 AM
Best internet Based Casinos - by FrankJScott - 12-04-2020, 07:29 PM
Buy iTunes Card 2020 MAY - by ramboEvada - 12-04-2020, 09:30 PM
Best Cool Items To Buy - by FrankJScott - 12-13-2020, 11:21 PM
RE: Gossip ( Q Lấy Pet ) - by Everlastinglove - 06-23-2017, 01:19 AM
Recommended internet Casinos - by FrankJScott - 12-04-2020, 09:15 PM
See The Coolest Items Here - by FrankJScott - 01-13-2021, 03:51 AM
Best Casino Online Of 2021 - by FrankJScott - 03-04-2021, 05:05 PM
Best Pig Roast Today - by FrankJScott - 03-24-2021, 08:24 PM
RE: Gossip ( Q Lấy Pet ) - by Everlastinglove - 06-23-2017, 03:21 AM
Top internet Based Casinos - by FrankJScott - 12-04-2020, 12:02 AM
View The Newest Products Online - by FrankJScott - 01-15-2021, 02:08 PM
Best Beaudiva Hair Ever - by FrankJScott - 02-03-2021, 02:11 PM
Finest Fafsa Of 2021 - by FrankJScott - 03-09-2021, 04:22 PM
Best Retro Themes Ever - by FrankJScott - 03-12-2021, 10:09 PM
Newest Wineador Today - by FrankJScott - 03-30-2021, 11:16 PM
Coolest Janis Judi Today - by FrankJScott - 04-10-2021, 02:50 PM
RE: Gossip ( Q Lấy Pet ) - by Everlastinglove - 06-23-2017, 05:13 AM
Coolest Binary Option Online - by FrankJScott - 03-19-2021, 01:27 PM
Most Awesome White Noise Of 2021 - by FrankJScott - 03-24-2021, 01:24 AM
Newest Black Screen Today - by FrankJScott - 03-24-2021, 03:24 AM
Newest Rain Sounds Of 2021 - by FrankJScott - 03-24-2021, 06:12 AM
Finest Hog Roast Online - by FrankJScott - 03-24-2021, 02:14 PM
RE: Gossip ( Q Lấy Pet ) - by clover - 06-23-2017, 05:25 AM
iTunes Card Usa 2020 MAY - by ramboEvada - 12-04-2020, 07:47 PM
Top New Products To Check Out - by FrankJScott - 12-14-2020, 11:27 AM
RE: Gossip ( Q Lấy Pet ) - by Everlastinglove - 08-01-2017, 11:58 AM
Coolest Sounds For Sleeping Ever - by FrankJScott - 02-05-2021, 04:08 AM
Best SEO Agency Of 2021 - by FrankJScott - 03-16-2021, 01:54 PM
Coolest Binary Broker Of 2021 - by FrankJScott - 03-23-2021, 05:01 PM
Best Memento Movie Today - by FrankJScott - 03-31-2021, 01:38 PM
RE: Gossip ( Q Lấy Pet ) - by Everlastinglove - 11-11-2017, 06:02 AM
Best Casino Online Here - by FrankJScott - 03-04-2021, 03:27 PM
Most Excellent Hog Roast Today - by FrankJScott - 03-25-2021, 04:11 PM
Most Top Rated Hog Roast Of 2021 - by FrankJScott - 03-25-2021, 05:18 PM
Most Awesome Janis Judi Of 2021 - by FrankJScott - 04-10-2021, 05:03 PM
Order iTunes Gift Card 2020 MAY - by ramboEvada - 12-04-2020, 06:38 PM
Top New Products To Check Out - by FrankJScott - 12-14-2020, 02:35 AM
Great New Items On Sale - by FrankJScott - 12-14-2020, 01:07 PM
Coin Master Free Spins Links 2021 - by ramboEvada - 12-31-2020, 12:27 PM
See The Highest Rated Gifts Here - by FrankJScott - 01-13-2021, 09:05 AM
View The Newest Products Online - by FrankJScott - 01-22-2021, 08:07 PM
See The Finest Stuff Online - by FrankJScott - 01-22-2021, 11:07 PM
View The Coolest Products Ever - by FrankJScott - 01-29-2021, 05:09 PM
See The Newest Stuff Ever - by FrankJScott - 02-02-2021, 11:47 AM
Finest Sound For Sleep Of 2021 - by FrankJScott - 02-05-2021, 09:01 AM
Free IMVU Credits No Offers - by ramboEvada - 03-04-2021, 03:29 PM
RE: Gossip ( Q Lấy Pet ) - by madhu - 03-19-2021, 05:35 AM
RE: Gossip ( Q Lấy Pet ) - by madhu - 03-20-2021, 06:03 AM
RE: Gossip ( Q Lấy Pet ) - by madhu - 03-27-2021, 05:25 AM
Most Awesome Mike Langola Online - by FrankJScott - 04-09-2021, 12:31 PM
LIFE SELECTOR 2021 - by woonougs - 04-14-2021, 04:57 PM

Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách