Chuyển nghề Quỷ Trảm - Liệt Nhẫn

Đánh giá chủ đề:
  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Chuyển nghề Quỷ Trảm - Liệt Nhẫn
#1
Music 
Chuyển 1 : Ma Linh

Q1 : Vu linh chi phân nhận ở Chủ Tế Long Tàng

[Image: PcNKKE.jpg]

Q2 : tiêu diệt 10 Cương Thi

[Image: gbHM9dr.jpg]

Chuyển 2 : Đấu Hồn 

Q1 : Đến npc Ma thần chủ tế Long Tàng

[Image: 5ZLepb.jpg]

Q2: Tiêu diệt  Lục Trảo La Sát 15 - Lục Thiết La Sát 15

[Image: KOTeVOY.jpg]

Chuyển 3 : Quỷ Trảm 

Q1 : nhận ở Ma duệ chủ sự Long Tiêu  KT 

[Image: KNduqfV.jpg]


Q2 :  Kill 30 Hoàng Thành Đao Binh 

[Image: gv27PEf.jpg]


Q3 :  Đến Nghĩa trang Thán Tức - LAT 

[Image: 27DBMZo.jpg]


Đến tọa độ -275 -360


[Image: JAoao6o.jpg]


Q4 : Kill Tà Phong Kiếm Khách - kt 

[Image: DxIDxd7.jpg]
Once it's passion , it would stay for lifetime . 
It ain't just the period of time or transitory curiousity.
Trả lời
#2
Music 
Chuyển 3 : Liệt Nhẫn 

Q1 : Đến npc Đặc Cung Dực Phong

[Image: qyBD0o.jpg]

Q2 : Tiêu diệt dũng sĩ tu la - bãi 57

[Image: jD9k5o.jpg]

Q3 : Tiêu diệt Tà phong kiếm khách - bãi 64 

[Image: qb4VDR.jpg]


Q4 : Tiêu diệt Cấm vệ tướng quân - bãi 67

[Image: hrwFom.jpg]
Once it's passion , it would stay for lifetime . 
It ain't just the period of time or transitory curiousity.
Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách