Hướng dẫn Event Hang 4x

Đánh giá chủ đề:
  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hướng dẫn Event Hang 4x
#1
Tới NPC nhận Q
[Image: 2017-10-22-23-22-57.jpg]

Sau đó làm từng Q 1 

Q đầu tiên là đi đào đá ( đập đá )

[Image: 2017-10-22-23-39-08.jpg]

Đào đủ 3 loại đá là xong ( thăng luôn Big Grin  )

[Image: 2017-10-22-23-39-40.jpg]


Sau đó tiếp đến Q đánh quái

[Image: 2017-10-22-23-42-15.jpg]

Đánh đủ 3 loại quái

[Image: 2017-10-22-23-42-55.jpg]

Sau đó đi hoàn thành Q cuối tìm NPC

[Image: 2017-10-22-23-44-24.jpg]

NPC 1

[Image: 2017-10-22-23-45-13.jpg]

NPC 2

[Image: 2017-10-22-23-46-16.jpg]

NPC 3

[Image: 2017-10-22-23-47-18.jpg]

Sau đó đến NPC cuối tầng 1 để tới tầng 2

[Image: 2017-10-22-23-50-51.jpg]

Sau khi tới tầng 2 bạn nhận 2 Q tại NPC

[Image: 2017-10-22-23-51-04.jpg]

1 Q là nhận vũ khí , hãy nhận vũ khí theo nghề của bạn

2 Q nhận đánh quái

Tiếp đó là đi đánh quái . chỉ đánh quái theo yêu cầu sau đó tiến vào trong trả Q và nhận Q tiếp sau đó lại đánh quái

Dưới đây là vị trí quái

Đánh xong là xong event

[Image: 2017-10-22-23-52-27.jpg]

[Image: 2017-10-22-23-52-45.jpg]

Trả Q nhận Q

[Image: 2017-10-22-23-53-15.jpg]

[Image: 2017-10-22-23-53-29.jpg]

Trả Q nhận Q

[Image: 2017-10-22-23-53-53.jpg]

[Image: 2017-10-22-23-54-39.jpg]

Xong
Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách