Chuyển nghề Ảnh Vũ - Huyền Minh

Đánh giá chủ đề:
  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Chuyển nghề Ảnh Vũ - Huyền Minh
#1
Music 
Chuyển 1 : Ma Vũ :

Q1 : Đến npc Ma thần chủ tế Long Tàng

[Image: Yam0T0.jpg]

Q2 :Tiêu diệt 10  quái cương thi

[Image: p1exLl.jpg]

Chuyển 2 : Cuồng Ma

Q1: Đến npc Ma thần chủ tế Long Tàng

[Image: MlmDiX.jpg]

Q2:Tiêu diệt 15 Lục trảo la sát và 15 Lục thiết la sát 

[Image: A9sx2Y.jpg]

Chuyển 3 : Ảnh Vũ 
Q1: Gặp Ma duệ chủ sự Long Tiểu - KT

[Image: pUJFaCQ.jpg]

Q2: Kill 50 Hoàng Thành Thuật Sĩ 

[Image: 2pfLMoL.jpg]

Q3 :Đến tọa độ như hình 

[Image: PCNsKVm.jpg]

Q4: Đợi 1 chút  là xong chuyển nghề ảnh vũ
Once it's passion , it would stay for lifetime . 
It ain't just the period of time or transitory curiousity.
Trả lời
#2
Music 
Chuyển 3 Huyền Minh 

Q1: Đến npc Đặc cung Dực Phong

[Image: NxPqM4.jpg]

Q2: Tiêu diệt 15 Đao binh hoàng thành và 15 Thương binh hoàng thành - Quái 60

[Image: nPBQ8a.jpg]

Q3 : Tiêu diệt 15 Cung thủ hoàng  thành và 15 Thị vệ hoàng thành - Quái 62 

[Image: NYp7D7.jpg]

Q4 : Tiêu diệt 15 Kiếm sĩ hoàng thành và 15 Cấm vệ hoàng thành - quái 64 

[Image: uwKO6G.jpg]
Once it's passion , it would stay for lifetime . 
It ain't just the period of time or transitory curiousity.
Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách