Võ học môn phái

Đánh giá chủ đề:
  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Võ học môn phái
#1
Music 
Cấp độ để vào phái là 60 đã niết bàn, vũ hóa
Lục Phiến Môn
Quỳ Hoa Phái
Hành Sơn Phái


Part 1 : Gặp NPC Quách Cự Hiệp 

[Image: vGqrJz.jpg]

Part 2 : Chọn dòng 1 

[Image: YeKX8h.jpg]

Part 3 : Gặp quản lý Hình Bộ Đầu 

[Image: 7VwJ16.jpg]

Part 4 : Bắt tiểu tặc ở Thất Kiếm Trấn 

[Image: pw6wrF.jpg]
[Image: whEHFK.jpg]
[Image: 82afQy.jpg]

Part 5 : Bắt trung tặc ở Ngũ bá cương, Hạnh Tử Lâm và  Thập Bát Phố 

[Image: ycwuCb.jpg]
[Image: unfJPq.jpg]
[Image: d6TIfu.jpg]

Part 6 : Bắt đại tặc ở Thập Bát Phố 

[Image: N1uvB4.jpg]
[Image: ayE3Cs.jpg]

Part 7 : Bắt cự tặc  Thảo Nguyên Thần Hi

[Image: UAj246.jpg]
[Image: 8kZiMn.jpg]

Part 8 : Vậy là xong, bạn đã vào được Lục Phiến Môn 

[Image: PXWZvZ.jpg]
Once it's passion , it would stay for lifetime . 
It ain't just the period of time or transitory curiousity.
Trả lời
#2
Quỳ Hoa Phái 

Part 1 : Đến NPC Quách cự hiệp

[Image: l3SoOt.jpg]

Part 2 : Chọn dòng  2 

[Image: Rtpfuj.jpg]

Part 3 : Gặp Bạch Triển Đường 

[Image: qSDbAU.jpg]

Part 4 : Gặp tiểu miêu 

[Image: MqAoGA.jpg]

Part 5 : Diệt boss

Thập Bát Phố 

[Image: QDVDvE.jpg]

Lạc Ấn Tháp 

[Image: O3pCN6.jpg]

Kinh Thành 

[Image: 08dfgx.jpg]

Part 6 : Mua 5 Đặc chế thịt quay bùn ở npc Tiểu Mạch - Nam Cương

[Image: SMKBx2.jpg]

Part 7 : Gặp Bạch Triển Đường 

[Image: 63B28t.jpg]

Part 8 : Đứng chờ 5p 

[Image: CUpiMV.jpg]

Part 9  :  trả nhiệm vụ 

[Image: EqpKEI.jpg]

Part 10 : Như thế là bạn đã vào quỳ hoa phái , bấm C để kiểm tra 

[Image: 0Rf3Xm.jpg]
Once it's passion , it would stay for lifetime . 
It ain't just the period of time or transitory curiousity.
Trả lời
#3
Music 
Hành sơn phái

Part 1 : Gặp NPC Quách cự hiệp tại KT 

[Image: fHEmmJ.jpg]

Part 2 : chọn dòng 3 

[Image: 8EKKGp.jpg]

Part 3 : Gặp Mạc Tiểu Bối 

[Image: H5s1Nc.jpg]

Part 4 : Diệt boss Ngũ Bá Cương - Hạnh Tử Lâm - Bát Lý Trang 

[Image: jVYrvD.jpg]

[Image: z5LqWh.jpg]
[Image: JX0ZMb.jpg]

Part 5 : Diệt boss map Lạc Ấn Tháp - Thập Bát Phố 

[Image: iFu4nl.jpg]
[Image: odducB.jpg]
[Image: SJJ82z.jpg]

Part 6 : Diệt boss map Kinh thành 

[Image: 36vrXD.jpg]
[Image: SnxXbu.jpg]

Part 7:  Tiêu diệt Ma hóa - Hoàng võ sĩ 

[Image: rjZQL4.jpg]
Part 8 : Thế là bạn đã vào Hành Sơn Phái thành công , bấm c để kiểm tra 

[Image: EzNw01.jpg]
Once it's passion , it would stay for lifetime . 
It ain't just the period of time or transitory curiousity.
Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách