Lệnh Giang Sơn

Đánh giá chủ đề:
  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Lệnh Giang Sơn
#1
Music 
[ LGS ] Độc cô cửu kiếm
[ LGS ] Dịch Cân Kinh
[ LGS ] Giáng Long Chưởng
[ Lệnh Giang Sơn ] Long Tượng Công
Part 1 : Nhận nhiệm vụ tại NPC Bạch Triển Đường 

[Image: 3bHI2r.jpg]

Part 2 : Gặp NPC Quân sư Vô Danh 

[Image: JIDCul.jpg]

Part 3 : Diệt quái 

[Image: E7lT3o.jpg]
[Image: JglI1L.jpg]
[Image: 3EnmRq.jpg]

Part 4 : Gặp NPC Yên sơn Vương Hạng Dịch 

[Image: wUkRzM.jpg]

Part 5 : Gặp npc Đạo Thánh Hắc Vô Tuyệt ở cổng 3h KT 

[Image: dd78sZ.jpg]

Part 6 : Đứng chờ một lúc 

[Image: gz5wxg.jpg]

Part 7 : Gặp NPC Bạch Triển Đường 

[Image: nVxalw.jpg]


Part 8 : Tiêu diệt vạn hóa đường u ảnh 

[Image: 8mQHWJ.jpg]

Part 9 :  Gặp npc Đạo thánh Hăc Vô Tuyệt để trả nhiệm vụ 

[Image: DDVk5e.jpg]

Part 10 : Gặp npc Quách Cự Hiệp 

[Image: tQvq6e.jpg]

Part 11 : Gặp thừa tướng Long Hạo Thiên để đổi title Độc cô 

[Image: XjuaGt.jpg]
Once it's passion , it would stay for lifetime . 
It ain't just the period of time or transitory curiousity.
Trả lời
#2
[Lệnh Giang Sơn ] Dịch Cân Kinh 

Part 1 : Gặp npc [VLM] Lữ Tú Tài

[Image: GAIMU2.jpg]

Part 2 : Diệt  mã tặc kỵ binh

[Image: j6WhKm.jpg]

Part 3 : Gặp npc Dương Huệ Lan

[Image: hRQhtx.jpg] 

Part 4 : Diệt phản quân kiếm khách 

[Image: TesMWR.jpg]

Part 5 : Gặp Dương Huệ Lan 

[Image: rPAWZO.jpg]

Part 6 : Diệt Phản quân thống lĩnh 

[Image: k7tcqc.jpg]

Part 7 : Về gặp npc Dương Huệ Lan rồi chờ 1p 

[Image: kMcucB.jpg]

Part 8 : Trả nhiệm vụ 

[Image: CxK5Yz.jpg]

Part 9 : Thứ tự trả lời 2-3-1

[Image: o9pl9V.jpg]

Part 10 : Diệt Vạn hóa đường tử sĩ 

[Image: VfsryK.jpg]

Part 11 : gặp Lữ Tú Tài 

[Image: UUjc0t.jpg]

Part 12 : Về KT - Gặp Quách cự hiệp để nhận thưởng 

[Image: ZkcgzK.jpg]

Part 13 : Gặp Tướng Quân Cố Trường Phong để nhận danh hiệu DCK

[Image: w8MsZr.jpg]
Once it's passion , it would stay for lifetime . 
It ain't just the period of time or transitory curiousity.
Trả lời
#3
[ GSL ] Giáng Long Chưởng

Part 1 : Gặp tộc trưởng A Đề Lạp 

[Image: BuNaBn.jpg]

Part 2 : Gặp Lý Đại Chủy

[Image: AFmZ1l.jpg]

Part 3 : Gặp trưởng lão cái bang 

[Image: rON2x2.jpg]

Part 4 : Gặp Tiểu Mạch 

[Image: gEfdoM.jpg]

Part 5 : Mua công thức chế  và nguyên luyện ,  rồi  học sách chế  [ Bấm O ]

[Image: Qhfdb9.jpg]
[Image: aSVTES.jpg]

Part 6 : Gặp trưởng lão cái bang 

[Image: WyZw0f.jpg]

Part 7 : Diệt Dã trư da dày , chó sói [NBC] và trường tông thú ( ở ma duệ sơn cốc )

[Image: tiG98a.jpg]
[Image: c0D5HL.jpg]

Part 8 : Gặp Lý Đại Chủy 

[Image: rQei4y.jpg]

Part 9 : Diệt Hổ răng kiếm và dơi quỷ [ HTL ]

[Image: 14BpJS.jpg]
[Image: lr12dH.jpg]

Part 10 : Gặp Lý Đại Chủy 

[Image: Y8cyYL.jpg]

Part 11 : Diệt Bọ cạp sa mạc , cự đường lang và hạt sư [NC]

[Image: unZJ1D.jpg]
[Image: NU7bxg.jpg]
[Image: YOp1v2.jpg]

Part 12 : Gặp Lý Đại Chủy

[Image: uTwqek.jpg]

Part 13 : Quay lại gặp Tiểu Mạch để mua công thức chế  

[Image: 6JuI1N.jpg]

Part 14 : Gặp trưởng lão cái bang 

[Image: GNhC5E.jpg]

Part 15 : Quay về gặp Quách đại hiệp [KT] để nhận thưởng - pic này quên chụp 
Once it's passion , it would stay for lifetime . 
It ain't just the period of time or transitory curiousity.
Trả lời
#4
[ Lệnh Giang Sơn ] Long tượng công 

Part 1 : Gặp thôn trưởng Long Ngâm Dao [MS]

[Image: JUiAB1.jpg]

Part 2 : Gặp Chúc Vô Song 

[Image: UrZZpP.jpg]

Part 3 : Gặp tế tư Biên Thừa 

[Image: YI68dK.jpg]

Part 4 : Nhận Q Kỵ binh hoang dã ở Biên Thừa , cứ làm xong Q thì lại nhận làm tiếp 

[Image: guWUtf.jpg]

Part 5 : chạy đi đánh quái theo yêu cầu nhiệm vụ 

[Image: r0sf6z.jpg]

Part 6 : Làm xong nhiệm vụ sẽ nhận được Bí tịch tàng bảo đồ , tích khoảng 20-30 cái hãy mở 

[Image: r5nuan.jpg]

Part 7 : Khi mở tàng bảo đồ sẽ có tỉ lệ nhận được Long tượng bàn nhược công , kiếm đủ 36 cái là xong chuỗi lgs này
Khi đào xong có thể ra rương gỗ cũ nát , mở rương có tỉ lệ nhận  long tượng bàn nhược công 

[Image: 638Bf6.jpg]
Once it's passion , it would stay for lifetime . 
It ain't just the period of time or transitory curiousity.
Trả lời
#5
На самом деле все довольно элементарно. Живу всевозможные
стороннии сервисы для приобретения BTC, впрочем этот метод
не всякий раз считается безвредным.
Hydra сайт
Hydra сайт
как правильно зайти на гидру
как зайти на гидру с андроида
Hydra официальный сайт
как зайти на hydra
Hydra зеркало

На самом деле все довольно элементарно. Живу всевозможные
стороннии сервисы для приобретения BTC, впрочем этот метод
не всякий раз считается безвредным.
Гидра сайт
Гидра зеркало
как зайти на hydra
как зайти на гидру с телефона
Гидра зеркало onion
как зайти на hydra
Hydra зеркало

На самом деле все довольно элементарно. Живу всевозможные
стороннии сервисы для приобретения BTC, впрочем этот метод
не всякий раз считается безвредным.
Hydra зеркало
Гидра официальный сайт
как зайти на гидру через тор браузер
как зайти на гидру с айфона
Гидра зеркало onion
как зайти на гидру с компьютера
Гидра зеркало онион

На самом деле все довольно элементарно. Живу всевозможные
стороннии сервисы для приобретения BTC, впрочем этот метод
не всякий раз считается безвредным.
Гидра зеркало
Гидра официальный сайт
как правильно зайти на гидру
как зайти на гидру с телефона
Hydra ссылка
как зайти на hydra
Hydra официальный сайт

На самом деле все довольно элементарно. Живу всевозможные
стороннии сервисы для приобретения BTC, впрочем этот метод
не всякий раз считается безвредным.
Гидра сайт
Гидра зеркало
как зайти на гидру через тор браузер
как зайти на гидру с айфона
Hydra сайт
как зайти на гидру с айфона
Гидра ссылка для тор

На самом деле все довольно элементарно. Живу всевозможные
стороннии сервисы для приобретения BTC, впрочем этот метод
не всякий раз считается безвредным.
Hydra сайт
Hydra официальный сайт
как зайти на hydra
как зайти на гидру с телефона
Гидра зеркало
как зайти на гидру
Hydra ссылка

На самом деле все довольно элементарно. Живу всевозможные
стороннии сервисы для приобретения BTC, впрочем этот метод
не всякий раз считается безвредным.
Hydra официальный сайт
Гидра официальный сайт
как зайти на hydra
как зайти на гидру через тор браузер
Hydra официальный сайт
как зайти на гидру с айфона
Гидра зеркало

На самом деле все довольно элементарно. Живу всевозможные
стороннии сервисы для приобретения BTC, впрочем этот метод
не всякий раз считается безвредным.
Hydra зеркало
Гидра сайт
как зайти на гидру через тор браузер
как зайти на hydra
Ссылка на гидру онион
как зайти на гидру с компьютера
Hydra сайт

На самом деле все довольно элементарно. Живу всевозможные
стороннии сервисы для приобретения BTC, впрочем этот метод
не всякий раз считается безвредным.
Hydra официальный сайт
Hydra ссылка
как зайти на гидру
как зайти на гидру с андроида
Ссылка на гидру онион
как зайти на гидру с пк
Hydra ссылка

На самом деле все довольно элементарно. Живу всевозможные
стороннии сервисы для приобретения BTC, впрочем этот метод
не всякий раз считается безвредным.
Гидра сайт
Гидра ссылка
как правильно зайти на гидру
как зайти на гидру с компьютера
Hydra сайт
как зайти на гидру с телефона
Гидра зеркало

На самом деле все довольно элементарно. Живу всевозможные
стороннии сервисы для приобретения BTC, впрочем этот метод
не всякий раз считается безвредным.
Гидра зеркало
Гидра официальный сайт
как зайти на гидру
как зайти на hydra
Гидра официальный сайт
как зайти на гидру с пк
Гидра зеркало

На самом деле все довольно элементарно. Живу всевозможные
стороннии сервисы для приобретения BTC, впрочем этот метод
не всякий раз считается безвредным.
Гидра официальный сайт
Гидра официальный сайт
как зайти на гидру через тор браузер
как зайти на гидру с телефона
Гидра сайт
как зайти на гидру
Гидра сайт

На самом деле все довольно элементарно. Живу всевозможные
стороннии сервисы для приобретения BTC, впрочем этот метод
не всякий раз считается безвредным.
Hydra сайт
Hydra зеркало
как зайти на hydra
как зайти на гидру через тор браузер
Гидра зеркало onion
как зайти на гидру с андроида
Гидра ссылка для тор

На самом деле все довольно элементарно. Живу всевозможные
стороннии сервисы для приобретения BTC, впрочем этот метод
не всякий раз считается безвредным.
Гидра ссылка
Hydra зеркало
как зайти на гидру
как зайти на гидру с андроида
Ссылка на гидру онион
как зайти на гидру
Гидра ссылка для тор

На самом деле все довольно элементарно. Живу всевозможные
стороннии сервисы для приобретения BTC, впрочем этот метод
не всякий раз считается безвредным.
Hydra ссылка
Гидра официальный сайт
как зайти на hydra
как зайти на hydra
Hydra ссылка
как зайти на гидру с айфона
Гидра официальный сайт

На самом деле все довольно элементарно. Живу всевозможные
стороннии сервисы для приобретения BTC, впрочем этот метод
не всякий раз считается безвредным.
Hydra официальный сайт
Hydra ссылка
как правильно зайти на гидру
как зайти на гидру с телефона
Hydra сайт
как зайти на гидру с айфона
Гидра ссылка
Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách