Qworld - TuNa - Thảo luận tăng skill Thần kích và Đao quân

Qworld - TuNa

Phiên bản đầy đủ: Thảo luận tăng skill Thần kích và Đao quân
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Giai đoạn tân thủ
[Image: VzchQYe.png]
Du hiệp
[Image: JJ3rY10.png]
Thương hào build theo đao quân
[Image: cNW3adQ.png]
Thương hào build theo thần kích
[Image: EhW0xU3.png]
Đao quân lv 100 chưa niết bàn vũ hóa (sau khi niết bàn vũ hóa sẽ cộng theo hướng khác)
[Image: FnHpF4O.png]
Thần kích lv 100 chưa niết bàn vũ hóa (sau khi niết bàn vũ hóa sẽ cộng theo hướng khác)
[Image: 1An6joJ.png]
*Lưu ý: Đây chỉ là bài viết tham khảo theo ý kiến cá nhân của mình, các bạn có thể build theo hoặc không tùy cách chơi mỗi người, mong mọi người có thể tham gia thảo luận để trao đổi kinh nghiệm với nhau Tongue  Big Grin
Bảng thương hào cứ max passive 3x đi- bất kể lên kích hay đq