Qworld - TuNa - Hướng dẫn tân thủ trao đổi đồ NPC

Qworld - TuNa

Phiên bản đầy đủ: Hướng dẫn tân thủ trao đổi đồ NPC
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Để đổi các vật phẩm cần thiết trong game các bạn tới các npc Chuyên viên Qw TuNa Để biết thêm chi tiết

Và vài NPC tại góc 12h Thất kiếm trấn để đổi đồ từ thượng thượng thăm và thượng thiêm ra vật phẩm cần thiết

[Image: 34482009_1776652502400566_75597278020527...e=5BB0C690]
[Image: 34581170_1776652822400534_80156739538738...e=5BB2E48C]
[Image: 34307614_1776652349067248_65429563655921...e=5BC1E756]
[Image: 34581624_1776652675733882_28014319668748...e=5BC150E0]
[Image: 34320737_1776652759067207_38359268822351...e=5BB33F76]


Để có thượng thiêm và thượng thượng thăm các bạn dùng vé số 
Phúc khí da da 
[Image: 34317822_1776652705733879_15531395452292...e=5B86011A]
Vé số này tỷ lệ ra thượng thiêm nhiều nhất