Qworld - TuNa - Bang Phái

Qworld - TuNa

Phiên bản đầy đủ: Bang Phái
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Cách tạo bang phái 

Điều kiện để tạo bang 

[Image: eU3hCM.jpg]

Đến npc quản lý bang phái 

[Image: VmVu35.jpg]

Chọn dòng 1 , sau đó nhập tên bang và nhấn ok là xong 

[Image: dyL87p.jpg]

Cách cống hiến bang