Qworld - TuNa - Hướng dẫn về kinh mạch

Qworld - TuNa

Phiên bản đầy đủ: Hướng dẫn về kinh mạch
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Kinh mạch và huyệt vị là đặc biệt mới ở phiên bản này

để mở bảng kinh mạch các bạn ấn alt + x hoặc mở tại đây 
[Image: 42258108_1935213509877797_62443814146791...e=5C22A8E3]

Để nhận tinh nguyên kết tinh các bạn ấn vào 
[Image: 42229918_1935213816544433_45379543835764...e=5C1FE312]

Huyệt vị đầu tiên là huyện vị có chữ khởi
Các bạn chọn cho mình kinh mạch muốn khai thông huyệt vị và ấn vào vị trí huyệt vị để khai thông
[Image: 42135625_1935212656544549_14918291190070...e=5C1D6280][Image: 42275853_1935213943211087_32753672069631...e=5C2FD8AD]

Còn tiếp