Tổng hợp cho người chơi mới - Phiên bản có thể in
Qworld - TuNa
Tổng hợp cho người chơi mới - Phiên bản có thể in

+- Qworld - TuNa (https://forum.qworld-tuna.com)
+-- Diễn đàn: Xứ Sở Thần Tiên (https://forum.qworld-tuna.com/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Diễn đàn: Thảo Luận Chung (https://forum.qworld-tuna.com/forumdisplay.php?fid=10)
+--- Chủ đề: Tổng hợp cho người chơi mới (/showthread.php?tid=398)Tổng hợp cho người chơi mới - Everlastinglove - 01-10-2019

#1 Khởi đầu
    #Auto
#2 Chuyển nghề
Tộc người
Thương Hào   Kiếm Khách  Thuật Sĩ   Y sư 
Tộc quỷ 
Cuồng Ma   Đấu Hồn   Địa Tàng  Đế Giang   Hàn Tinh 

#3 Niết Bàn - Vũ hóa
      #Đổi đồ hàng long   #Thăng cấp vũ khí  #Thăng cấp trang bị HL
#4 Khu vui chơi
#5 Fix điểm sau nb vh
#6 Song/tam nghề
#7 Các loại phó bản 
Bạch Đà Sơn Cốc   YY giáo chủ hiểm ký  Huyết chiến u linh thuyền Thất hiệp trấn ban đêm
#8 Event 
Đúc thượng cổ thần binh   Thám hiểm Hoàng Lăng Kỳ nhân bổ thiên 
Chiến tranh Long tộc  Tu la tộc phản kích
Tây du loạn kí - KT  Tây du loạn kí - BH Tây du loạn kí - Quỷ
#9 Nhiệm vụ lên đảo
#10  Võ học môn phái
#11 Chuỗi nhiệm vụ người kể chuyện
#12 Lệnh Giang Sơn
#13 Kinh mạch
#14 Đào Hoa Nguyên
Dẫn nhập ĐHN


RE: Tổng hợp cho người chơi mới - Everlastinglove - 01-10-2019

Khởi đầu : Bạn sẽ nhận được một set đồ tân thủ, cánh và một thú cưỡi heo

[Image: 6dDWM1A.jpg]

Thông tin set đồ 

[Image: Poe7qPL.jpg]

Sau đó đi giết 20 con thỏ bảo bảo  >> lv 49 

[Image: TQKP82p.jpg]

Sau đó đến npc yến tiểu lục nhận auto

[Image: pT3NQm8.jpg]

Đánh 100 hải khấu >> lv 68 và đi chuyển nghề 

[Image: wQZuBft.jpg]


RE: Tổng hợp cho người chơi mới - Everlastinglove - 01-11-2019

#Auto

Đến npc Quản lý danh vọng - TKT 

[Image: pRrQGj7.jpg]

Vào cửa hàng danh vọng mua thỉnh thần phù 

[Image: PRIzGND.jpg]

Hoặc Bấm J rồi vào shop hồng lợi để mua 

[Image: TAZr1rz.jpg]

F11 để bật auto tab 

[Image: CFcN2km.jpg]