các cách cống hiên clan - Phiên bản có thể in
Qworld - TuNa
các cách cống hiên clan - Phiên bản có thể in

+- Qworld - TuNa (https://forum.qworld-tuna.com)
+-- Diễn đàn: Xứ Sở Thần Tiên (https://forum.qworld-tuna.com/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Diễn đàn: Bang Hội (https://forum.qworld-tuna.com/forumdisplay.php?fid=9)
+--- Chủ đề: các cách cống hiên clan (/showthread.php?tid=4)các cách cống hiên clan - Fuu - 06-13-2017

Bài này cung cấp hướng dẫn cách tăng độ cống hiến của bạn trong Clan khá chi tiết, có lẽ đây là 1 trong trong nhiều cách làm tăng cống hiến, những cách khác bạn hãy tự khám phá nha, xứ sở thần tiên còn nhiều điều bất ngờ cho bạn mà ^^. Ở đây mình giới thiệu 1 cách đơn giản để tăng cống hiến - bài này tóm được ở diễn đàn Qworld
Đầu tiên là bạn phải vào 1 clan..Tiếp theo đến Thập lý đồi gặp NPC trên ảnh (có tọa độ đó)

[Image: 2008-10-2606-06-47.jpg]

Chọn 1 trong 4 nghề ...Ở đây mình chon Xuân hương....
Sau đó gặp NPC Xuân Hương ( đây là mình chọn)
ở đây mình nhận nv của Xuân hương nên sẽ được cho 1 phân bón
[img]hhttp://dreamme.vnweblogs.com/gallery/9926/2008-10-2609-19-11.jpg[/img]

Chạy đến tọa độ trên bức ảnh trên....Kick vào cái cây để đào....Khi nào hết đơi tầm 5s kick vào đấy 1 lần nữa...làm đủ 3 lần như trên...bạn sẽ nhận được 1 nguyên mộc

[Image: 2008-10-2609-18-05.jpg]
Đem về trả Q bạn sẽ được 5 mộc thử...Bạn ấn alt rồi kéo 5 cái mộc thử bạn ra làm 5
Sau đó đến gặp NPC tinh luyện..kick vào dòng đầu tiên...thả 5 mộc thử bạn vừa tách ra lúc nãy.....kết quả bạn sẽ được 1 mộc tinh

[Image: 2008-10-2609-24-30.jpg]
Sau đó chạy đến NPC ở bức ảnh dưới..kick vào dòng tùy theo kick vào dòng thứ 2...chọn cái nào mà bạn vừa tạo ra xong.....vậy là hoàn thành...

[Image: 2008-10-2609-25-04.jpg]
Trích diễn đàn Qworld


RE: các cách cống hiên clan - clover - 06-23-2017

Thanks Fuu