Tula tộc phản kích - Phiên bản có thể in
Qworld - TuNa
Tula tộc phản kích - Phiên bản có thể in

+- Qworld - TuNa (https://forum.qworld-tuna.com)
+-- Diễn đàn: Xứ Sở Thần Tiên (https://forum.qworld-tuna.com/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Diễn đàn: Hướng Dẫn - Kinh Nghiệm Chơi (https://forum.qworld-tuna.com/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Chủ đề: Tula tộc phản kích (/showthread.php?tid=400)Tula tộc phản kích - Everlastinglove - 01-12-2019

Ev diễn ra ở kênh 15 , nhưng phải qua kênh 1, 14 nhận nhiệm vụ vì  kênh 15 mất npc 
Thời gian ev : thứ 2 và thứ 7 hàng tuần từ 19h30 > 21h
Lv yêu cầu : 95 > 130 
#Part 1 : Đến NPC Tô tiểu tiểu nhận nhiệm vụ 

[Image: eRyxXv5.jpg]

#Part 2 : Tu la địa cẩu  - xuất hiện tại một vài điểm map KT

[Image: 9HpKjrb.jpg]

# Part 3 : Tu la địa nô - xuất hiện ở map Thảo nguyên thần hi

[Image: QVsN3yL.jpg]

# Part 4 : Tu la địa tặc - xuất hiện ở map Nam Cương  

[Image: ENqbWVH.jpg]

# Part 5 : Tu la địa liệt - xuất hiện tại map Sa mạc Minh Sa 

[Image: nI2fA3d.jpg]

# Part 6 : Tu la địa ác - xuất hiện ở Hỏa đảo 

[Image: 1oDvcdT.jpg]

# Part 7 : Tu la địa tàng  -Xuất hiện tại map Băng Đảo

[Image: iz2dLU5.jpg]