Vài đặc biệt của Server - Phiên bản có thể in
Qworld - TuNa
Vài đặc biệt của Server - Phiên bản có thể in

+- Qworld - TuNa (https://forum.qworld-tuna.com)
+-- Diễn đàn: Xứ Sở Thần Tiên (https://forum.qworld-tuna.com/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Diễn đàn: Hướng Dẫn - Kinh Nghiệm Chơi (https://forum.qworld-tuna.com/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Chủ đề: Vài đặc biệt của Server (/showthread.php?tid=92)Vài đặc biệt của Server - clover - 09-21-2018

Bán các vật phẩm thời trang và cần thiết tại 
[Image: 41955088_1935212543211227_75129127358357...e=5C2AA8A9]
[Image: 42260160_1935212969877851_85528109820474...e=5C2D6936]
[Image: 42161715_1935212519877896_33723025142998...e=5C2BD38F]


Auto mua tại NPC quản lý danh vọng gần thủ kho Thất Hiệp Trấn