Hướng dẫn về kinh mạch - Phiên bản có thể in
Qworld - TuNa
Hướng dẫn về kinh mạch - Phiên bản có thể in

+- Qworld - TuNa (https://forum.qworld-tuna.com)
+-- Diễn đàn: Xứ Sở Thần Tiên (https://forum.qworld-tuna.com/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Diễn đàn: Hướng Dẫn - Kinh Nghiệm Chơi (https://forum.qworld-tuna.com/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Chủ đề: Hướng dẫn về kinh mạch (/showthread.php?tid=93)Hướng dẫn về kinh mạch - clover - 09-21-2018

Kinh mạch và huyệt vị là đặc biệt mới ở phiên bản này

để mở bảng kinh mạch các bạn ấn alt + x hoặc mở tại đây 
[Image: 42258108_1935213509877797_62443814146791...e=5C22A8E3]

Để nhận tinh nguyên kết tinh các bạn ấn vào 
[Image: 42229918_1935213816544433_45379543835764...e=5C1FE312]

Huyệt vị đầu tiên là huyện vị có chữ khởi
Các bạn chọn cho mình kinh mạch muốn khai thông huyệt vị và ấn vào vị trí huyệt vị để khai thông
[Image: 42135625_1935212656544549_14918291190070...e=5C1D6280][Image: 42275853_1935213943211087_32753672069631...e=5C2FD8AD]

Còn tiếp