Chuyển job Thần toán - Thần Y

Đánh giá chủ đề:
  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Chuyển job Thần toán - Thần Y
#1
Thần Toán

- Q lên job Thần Toán làm đơn giản và nhẹ nhàng

- Sau khi up 60, bạn sẽ có được 1 Q vàng nói qua NPC ở Kinh Thành, tại đó bạn sẽ chọn đường là Thần Toán hay Thần Y.

- Chọn đường xong bạn sẽ đến NPC Trượng Đại Thần Toán để nhận Quest.

- Ở Trượng Đại Thần Toán bạn sẽ trả lời 8 câu hỏi của NPC. 
Thứ tự như trả lời như sau :

1-1-2-4-3-4-3-3-4-1

- Xong 8 câu hỏi tiếp theo bạn kiếm 1 ít nguyên liệu cho nó gồm:

+ 10 Cây thương gãy
[Image: wupin_clip_image001_0077.jpg]
+ 10 Lá đổi màu
[Image: wupin_clip_image001_0078.jpg]
+ 10 Bao tải vàng
[Image: wupin_clip_image001_0079.jpg]


Thần Y

Nhiệm vụ 1 : Cần 50 bình hp,mp lv 50


Nhiệm vụ 2 : sang nam cương (map 8x) sẽ có 1 bảng hiện ra

bạn nhớ số trong cái bảng đó và về kinh thành trả Q (dược sư hay thưong nhân)
Once it's passion , it would stay for lifetime . 
It ain't just the period of time or transitory curiousity.
Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách