Thăng cấp trang bị

Đánh giá chủ đề:
  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Thăng cấp trang bị
#1
#Chuyển cấp đồ
Đá kì tích có thể dùng thượng thêm đổi tại npc sứ giả tu

[Image: ZLJjkr0.jpg]

Hoặc dùng bao minh châu đầu cốt kỳ tích đến npc Lí Thanh Huynh tại Kinh thành để đổi 
#Đầu cốt có thể tìm ở vé số : cử quốc hoan khánh và xuân giang hoa nguyệt dạ

[Image: PpCoYZG.jpg]

Vô cực bích 
Trong shop J bán từ lv 90 tới 105

[Image: qIrDXma.jpg]

Đổi bằng thượng thượng thiêm hồng phúc tại sứ giả thượng thiêm từ lv 110 trở lên

[Image: OMP3Pwm.jpg]

Nếu trang bị chưa cường hóa có thể dùng lục hợp trần ( có được khi đi train map băng hỏa , đi vl 234 ) rate thành công 100% không phải tốn thêm Khai thiên chuyển hóa phù 
Cũng có thể mua tại Thiện tài đồng tử tại Kinh thành ( rate 50 % ) 

[Image: h8RA2zG.jpg]

Khai thiên chuyển hóa phù :đổi bằng Thượng thượng thiêm ở npc sứ giả thượng thêm 

[Image: 9SCpci7.jpg]

hoặc ở npc Băng 

[Image: aksjOv8.jpg]

Vũ khí : Cần  Vô cực bích , chuyển hóa phù , đá kỳ tích và bổ thiên thạch 
#Vũ khí thánh, thần 

Cần : vũ khí cấp 90 + bổ thiên thạch + 100v

[Image: 1PIT5I8.jpg]

Chọn dòng hợp thành ở tinh luyện sư .  
Cho các nguyên liệu vào , đưa đồ tuyệt thế vào trước

[Image: fTq8ZYg.jpg]
[Image: pbucket.gif]
Nhấn Start và đợi kết quả


[Image: GaM7k84.jpg]

#Thăng cấp 
Gặp thợ thủ công , chọn dòng thứ 4

[Image: wxXEYWs.jpg]
[Image: pbucket.gif]
Nhấn nút Start rồi đợi thành quả đồ đã chuyển cấp [Image: 26737.gif])

[Image: uhJ6SNd.jpg]
Once it's passion , it would stay for lifetime . 
It ain't just the period of time or transitory curiousity.
Trả lời
#2
#Thăng cấp trang bị hàng long 
Đầu tiên là chuẩn bị trang bị hàng long và kỳ tích , ở đây mình dùng loại kháng ( các bạn muốn làm loại nào thì làm, mình chỉ làm ví dụ thôi )
Đá kỳ tích , bổ thiên thạch 
Hồn thiên bảo giám 12 

[Image: sCyV1Iu.jpg]

lục hợp trần ( dùng cho trang bị chưa cường hóa  ) ,  vô cực bích ( trang bị đã cường hóa ) và khai thiên chuyển hóa phù 
Nếu trang bị chưa cường hóa có thể dùng lục hợp trần ( có được khi đi train map băng hỏa , đi vl 234 ) rate thành công 100% không phải tốn thêm Khai thiên chuyển hóa phù 
Cũng có thể mua tại Thiện tài đồng tử tại Kinh thành ( rate 50 % ) 

[Image: ug6EUOL.jpg]

2 món đồ chưa cường hóa

[Image: qeKkNmc.jpg]

Đến npc Thợ sản xuất từ phu nhân chọn Thăng cấp

[Image: wzy7KE0.jpg]

Cho trang bị kỳ tích  vào ( đổi ở npc sứ giả kỳ kích , cạnh npc băng hỏa ấy ) 

[Image: ea0IFHw.jpg]

#Trang bị chưa cường hóa 
dùng ht 12 + lục hợp trần +  trang bị kỳ tích 

[Image: 9zC5VJ4.jpg]

#Trang bị đã cường hóa : Nên dùng Vô cực bích và khai thiên chuyển hóa phù để giữ cấp độ cường hóa 
Cần ht 12 , vô cực bích , khai thiên chuyển hóa phù và  trang bị kỳ tích 

[Image: xT872EH.jpg]
Once it's passion , it would stay for lifetime . 
It ain't just the period of time or transitory curiousity.
Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách