Chuỗi nhiệm vụ lấy Kính

Đánh giá chủ đề:
  • 1 Vote(s) - Trung bình 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Chuỗi nhiệm vụ lấy Kính
#1
Wink 
Chuỗi nhiệm vụ lấy Kính 
Chuỗi nhiệm vụ lấy Hoa
[b][u]Chuỗi nhiệm vụ lấy Ngựa[/u][/b]

Part 1 : nhận nhiệm vụ The Emperor is assassinated ở Thừa tướng Long Hạo Thiên tại KT

[Image: LJVBZGS.jpg]

Kill 3 Tu La sát thủ Ất-Giáp -Bính ( 107, -283 ) 

[Image: hOmX2Es.jpg]

Trả nhiệm vụ ở vệ binh Trương Long

[Image: Rwz7tq4.jpg]

Part 2 :The Emperor is critically ill
Nhiệm vụ cần 10 Nl Đồng - 30 Nước mắt cá sấu - 30 Da rắn bền
Trả nhiệm vụ ở NPC Đặt Vân Tây 

[Image: Tm6nj9z.jpg]

Part 3 : Unique Sub-remedy

[Image: gBto07b.jpg]

Kill quái lv 92 để nhận 10 Tiên nhân chưởng , Trả nhiệm vụ ở Đặt Vân Tây

[Image: b01kXkU.jpg]

Part 4 : Unstabke condition  : Cần 10 item mỗi loại : 

[Image: 4PGGwoh.jpg]

Mua đồ đào ở  npc Thần kỳ thợ mỏ

[Image: KLtOc7a.jpg]


[Image: ytGxtK2.jpg]

[Image: 3F4j3kx.jpg]

[Image: hkc35vH.jpg]

Trả Q ở npc Bạch Tam Nương ( 31, 374 ) - KT 

Part 5 : Beggar Clan's unusual move 

Đi chém gió với npc 

[Image: 2meS6Yv.jpg][Image: pyFofgF.jpg]

Part 6 : Judge Chestal : kill 20 Sa đạo thích khách  trả ở Cái bang đệ tử Tiểu Mạch 

[Image: N1ysUQ6.jpg]

[Image: 18cb0o3.jpg]

Part 7 : Mede track 
Đến gặp npc Vệ Binh Vân Lôi 

[Image: ea23zLb.jpg]

Cần 1 Lạc Ấn Tháp chỉ Nam và trả ở dược sư Thành Linh Tố

[Image: mMTpSxP.jpg]

Part 8 :  Mede's needs : Cần Đồ sợi vải  , da thô  , sợi bông  30 mỗi loại 

[Image: uWjilto.jpg]


Part 9 : Secret observation of Mede : Kill 20 Tu la bộ binh 


[Image: 14oR2Pw.jpg]

[Image: 3YA0k8e.jpg]

Part 10: Secret meeting with elder 
Cần 30 Băng Tinh Thạch 
       30 Hoàng Ngọc
       30 Răng Thú Cổ Đại

[Image: zIVOXyS.jpg]


[Image: j2n6ZxI.jpg]

Part 11: Tell out the truth : Kill 40 Sa đạo sĩ binh 
Trả pử Trưởng lão cái bang Trường Trương

[Image: MIE9une.jpg]

[Image: ltbrF2w.jpg]

Part 12: Beggar Clan Invitation 
Cần Sợi lanh, cành gỗ nhỏ , mẫu tre mỗi loại 10

[Image: tSFdeBl.jpg]

[Image: L7SkpJI.jpg]

Part 13: Help Beggar Clan 
Kill sa ma cự quái thạch lấy 10 Ngọc Trúc trượng toái phiến 
Trả ở Cửu đại trưởng lão Cái Bang 

[Image: 2Nh0SEj.jpg]

[Image: 8hYdlR1.jpg]

Part 14: Anger of Beggar Clan : 

[Image: uDzXE4O.jpg]
Đến Nam Cương tọa độ như hình
[Image: gGQkRDH.jpg]

Chờ 1h để trả Q 
Trả lời
#2
Part 15 :Take revenge on Asura 

[Image: xdadYcO.jpg]


Part 16 : Fake Staff Kill 20 Sa Ma cự quái thạch 


[Image: w7iNnmU.jpg]

[Image: 7lZyJn4.jpg]
Part 17 :  Staff in Heretic 

[Image: 3k42Qn8.jpg]

Sau đó gặp  Sa Mạc thám tuần giả 

[Image: vtCl0dY.jpg]

Sau đó dâng hương 
Cách nhận hương : Chọn dòng 2 Get a joss stick >> Smooth Incense

[Image: rklM8Ns.jpg]

[Image: KSqwkUC.jpg]

Part 18 : Fight against the youngmaster 

[Image: MSCgfu6.jpg]

Kill Ma Giáo Thiếu Chủ

[Image: Ud6EgLk.jpg]

Part 19 : Request of Beggar Clan 

[Image: 6L8qDFR.jpg]

[Image: Mf1kl91.jpg]


[Image: y7zd3nF.jpg]

Cần 1 Thần thạch I[Image: LY06o4t.jpg]

Part 20 : Kill Pervert mysteriously

[Image: wrNSeEC.jpg]

Kill 10 Thái Hoa Tặc 

[Image: iCi7Z3s.jpg]


[Image: 9oRw0G6.jpg]


Đủ 20 item thì đến vệ binh Trương Long nhận Q Charming Eyepatch để đổi kính 


[Image: ByvFxnQ.jpg]


[Image: 1QOHFLy.jpg]

Tộc quỷ thì nhận Q Exchange for Demon Eyepatch để đổi kính

[Image: 40HYbl4.jpg]
Once it's passion , it would stay for lifetime . 
It ain't just the period of time or transitory curiousity.
Trả lời
#3
Chuỗi nhiệm vụ lấy hoa 

Part 21:  Pay the Emperor a formal visit  - yêu cầu 10 item mỗi loại Kim - Mộc -Thủy -  Thổ Tinh

[Image: jCwGWjb.jpg]


[Image: wytV48l.jpg]


Part 22 :  Entrust of the Emperor  yêu cầu vé du lịch

[Image: 1JWDzYO.jpg]

[Image: aLzs7ho.jpg]
 
Part 23 : Entrust of the Emperor  Kill 20 Tu La kỵ binh

[Image: fIyIKmg.jpg]

[Image: d1SVSXW.jpg]


Part 24 : Visit Stigma - yêu cầu vé du lịch Lạc Ấn Tháp 

[Image: yupH832.jpg]

Part 25 : Stabilize Stigma Kill U Linh Vương - lat 

[Image: i8vQSeg.jpg]


[Image: opL77k0.jpg]

Part 26 : Princess's track - Kill 15 Sa đạo sĩ binh và 15 Sa đạo nữ sĩ binh 

[Image: mXke1e6.jpg]


[Image: 8FyxJCo.jpg]

Part 27 : Anger of Heretic Elder

[Image: XbSAVte.jpg]

Đến tọa độ trong hình 

[Image: OqXTMUO.jpg]

Part 28: The Heretic breaks promise - Kill 35 Tu La bộ binh 

[Image: gPvOTdv.jpg]

[Image: MjCvhz4.jpg]

Sau đó là Q yêu cầu nguyên liệu 

[Image: rMSi8Hm.jpg]

Part 29 : Kismet Land - yêu cầu 1 Lạc Ấn chỉ nam - 1 Nam cương chỉ nam 

[Image: p5WEk25.jpg]

Part 30 : Noxious's Trick - Đi kill quái map 8x

[Image: d9Fodtz.jpg]

[Image: selkdp8.jpg]

[Image: 9FtWVnK.jpg]

[Image: PFc590C.jpg]
Once it's passion , it would stay for lifetime . 
It ain't just the period of time or transitory curiousity.
Trả lời
#4
Part 31 : Pricess Kismet 

[Image: fxGvm5.jpg]

Đến tọa độ trong ảnh 

[Image: xnziTsb.jpg]


[Image: iqDyynR.jpg]

Part 32 : Question about the princess - Kill 20 Tu La cung thủ 

[Image: q9U6Rov.jpg]

[Image: otlOPLa.jpg]

Part 33 : Guardian's Requuirement 

[Image: jCZfGny.jpg]

Part 34 : Inner Dispute

[Image: beYb8bS.jpg]

[Image: lqxGew4.jpg]

Part 35 :  Location of the princess - Yêu cầu 1 vé du lịch Nam Cương 


[Image: v9heE4v.jpg]

Part 36 : Track of Heretic Young Master 

[Image: gHqrsRs.jpg]

Part 37 : Breaking out 

[Image: xZ6CmdI.jpg]

Kill 30 Tu La kỵ binh

[Image: 43qT43J.jpg]

Part 38 : Undercurrent 

[Image: In8C4IR.jpg]


[Image: wX16tsg.jpg]

Part 39 : Secret Letter Delivery - kill boss map 5x

[Image: HeOSjHn.jpg]

[Image: GvqgHWi.jpg]

[Image: Iaow8O1.jpg]

[Image: dqZCcjt.jpg]

Đủ 40 item thì đến npc Hoàng Thượng đổi hoa

[Image: bfIXFO0.jpg]
Once it's passion , it would stay for lifetime . 
It ain't just the period of time or transitory curiousity.
Trả lời
#5
i am so satisfacted.my english is poor, sorry :). thx for approving my user greetings wally
Trả lời
#6
hello, how can i solve this problem with this page showing? eyeg
Trả lời
#7
(09-24-2021, 06:12 AM)eyeunits Đã viết: hello, how can i solve this problem with this page showing? eyeg

What ?
Trả lời
#8
drug abuse services https://ikwileenpoes.nl/loraznl.html online pharmacy adipex <a href= https://colorydiseno.co/trames.html > https://colorydiseno.co/trames.html </a> epic health care
Trả lời
#9
Coinbase is a secure platform that makes it easy to buy, sell, and store cryptocurrency like Bitcoin, Ethereum, and more. If you want to open a Coinbase Pro account, So go here for Coinbase Pro Login .
Trả lời
#10
https://www.instagram.com/iphone13giveaway2022hot/

or

iPhone 13 GIVEAWAY FREE 2022
https://www.pinterest.com/pin/1018235796971753577/


Apple Giveaway Win A Free iPhone 13 PRO 2022 4b84944
Win A Free iPhone 13 PRO MAX
Win Free iPhone 13
Win An iPhone 12 PRO MAX
Win Free iPhone 13 PRO
iPhone 12 PRO Giveaway
Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 3 Khách