The Gossip Chapter 11

Đánh giá chủ đề:
  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
The Gossip Chapter 11
#1
 The Gossip Chapter 11 :  Start  
Nhận tại Chu Tước trưởng lão ( Hỏa đảo ) ;
 Lv yêu cầu 105 


[Image: 4sbNQU0.jpg]


Part 1 : Missing person


[Image: aCOaDuv.jpg]

Part 2 : Where is he ? 

Kill 100 Tu La Viêm Nữ / Thánh Viêm Nữ Vệ  (100)

Nhiệm vụ tự trả 

[Image: OvNfUbb.jpg]

Part 3 :  Trace to serene Valley 

Đến Thanh U Cốc chỗ thác nước 

[Image: eQ3YnqC.jpg]

[Image: fkxjkqu.jpg]

Part 4 : Gym - Kiện thân quán chủ 

[Image: DGjEvVA.jpg]

Part 5 : Valley Tracking 

Kill 125 Sí Viêm Cuồng Nhân / Liệt Diễm Pháp Sư  ( 102 )

Trả tại Băng viêm giáo lão chiến sĩ 


[Image: RR5NNF9.jpg]

[Image: 9BjUIUM.jpg]

Part 6 : Probing into the canyon

Kill 150 Hảo Kê / Hoạt Hỏa Sơn (104)

[Image: uH7havN.jpg]


Part 7 : Adventure of the plains
Kill 200 Thục Bàng Giải / Hỏa Tích Dịch  ( 106 )

Trả tại Di chuyển Chân Phương Biện 


[Image: nFti6MN.jpg]

Part 8: Destroy all evil

Kill 244 Tu Lam Viêm Nam / Đạp Hỏa Sư (108) 

Trả tại Di chuyển Chân Phương Biện và nhận được  700m  exp 

[Image: ewHXfq8.jpg]

Once it's passion , it would stay for lifetime . 
It ain't just the period of time or transitory curiousity.
Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách