Lệnh Giang Sơn

Đánh giá chủ đề:
  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Lệnh Giang Sơn
#1
Music 
[ LGS ] Độc cô cửu kiếm
[ LGS ] Dịch Cân Kinh
[ LGS ] Giáng Long Chưởng
[ Lệnh Giang Sơn ] Long Tượng Công
Part 1 : Nhận nhiệm vụ tại NPC Bạch Triển Đường 

[Image: 3bHI2r.jpg]

Part 2 : Gặp NPC Quân sư Vô Danh 

[Image: JIDCul.jpg]

Part 3 : Diệt quái 

[Image: E7lT3o.jpg]
[Image: JglI1L.jpg]
[Image: 3EnmRq.jpg]

Part 4 : Gặp NPC Yên sơn Vương Hạng Dịch 

[Image: wUkRzM.jpg]

Part 5 : Gặp npc Đạo Thánh Hắc Vô Tuyệt ở cổng 3h KT 

[Image: dd78sZ.jpg]

Part 6 : Đứng chờ một lúc 

[Image: gz5wxg.jpg]

Part 7 : Gặp NPC Bạch Triển Đường 

[Image: nVxalw.jpg]


Part 8 : Tiêu diệt vạn hóa đường u ảnh 

[Image: 8mQHWJ.jpg]

Part 9 :  Gặp npc Đạo thánh Hăc Vô Tuyệt để trả nhiệm vụ 

[Image: DDVk5e.jpg]

Part 10 : Gặp npc Quách Cự Hiệp 

[Image: tQvq6e.jpg]

Part 11 : Gặp thừa tướng Long Hạo Thiên để đổi title Độc cô 

[Image: XjuaGt.jpg]
Once it's passion , it would stay for lifetime . 
It ain't just the period of time or transitory curiousity.
Trả lời
#2
[Lệnh Giang Sơn ] Dịch Cân Kinh 

Part 1 : Gặp npc [VLM] Lữ Tú Tài

[Image: GAIMU2.jpg]

Part 2 : Diệt  mã tặc kỵ binh

[Image: j6WhKm.jpg]

Part 3 : Gặp npc Dương Huệ Lan

[Image: hRQhtx.jpg] 

Part 4 : Diệt phản quân kiếm khách 

[Image: TesMWR.jpg]

Part 5 : Gặp Dương Huệ Lan 

[Image: rPAWZO.jpg]

Part 6 : Diệt Phản quân thống lĩnh 

[Image: k7tcqc.jpg]

Part 7 : Về gặp npc Dương Huệ Lan rồi chờ 1p 

[Image: kMcucB.jpg]

Part 8 : Trả nhiệm vụ 

[Image: CxK5Yz.jpg]

Part 9 : Thứ tự trả lời 2-3-1

[Image: o9pl9V.jpg]

Part 10 : Diệt Vạn hóa đường tử sĩ 

[Image: VfsryK.jpg]

Part 11 : gặp Lữ Tú Tài 

[Image: UUjc0t.jpg]

Part 12 : Về KT - Gặp Quách cự hiệp để nhận thưởng 

[Image: ZkcgzK.jpg]

Part 13 : Gặp Tướng Quân Cố Trường Phong để nhận danh hiệu DCK

[Image: w8MsZr.jpg]
Once it's passion , it would stay for lifetime . 
It ain't just the period of time or transitory curiousity.
Trả lời
#3
[ GSL ] Giáng Long Chưởng

Part 1 : Gặp tộc trưởng A Đề Lạp 

[Image: BuNaBn.jpg]

Part 2 : Gặp Lý Đại Chủy

[Image: AFmZ1l.jpg]

Part 3 : Gặp trưởng lão cái bang 

[Image: rON2x2.jpg]

Part 4 : Gặp Tiểu Mạch 

[Image: gEfdoM.jpg]

Part 5 : Mua công thức chế  và nguyên luyện ,  rồi  học sách chế  [ Bấm O ]

[Image: Qhfdb9.jpg]
[Image: aSVTES.jpg]

Part 6 : Gặp trưởng lão cái bang 

[Image: WyZw0f.jpg]

Part 7 : Diệt Dã trư da dày , chó sói [NBC] và trường tông thú ( ở ma duệ sơn cốc )

[Image: tiG98a.jpg]
[Image: c0D5HL.jpg]

Part 8 : Gặp Lý Đại Chủy 

[Image: rQei4y.jpg]

Part 9 : Diệt Hổ răng kiếm và dơi quỷ [ HTL ]

[Image: 14BpJS.jpg]
[Image: lr12dH.jpg]

Part 10 : Gặp Lý Đại Chủy 

[Image: Y8cyYL.jpg]

Part 11 : Diệt Bọ cạp sa mạc , cự đường lang và hạt sư [NC]

[Image: unZJ1D.jpg]
[Image: NU7bxg.jpg]
[Image: YOp1v2.jpg]

Part 12 : Gặp Lý Đại Chủy

[Image: uTwqek.jpg]

Part 13 : Quay lại gặp Tiểu Mạch để mua công thức chế  

[Image: 6JuI1N.jpg]

Part 14 : Gặp trưởng lão cái bang 

[Image: GNhC5E.jpg]

Part 15 : Quay về gặp Quách đại hiệp [KT] để nhận thưởng - pic này quên chụp 
Once it's passion , it would stay for lifetime . 
It ain't just the period of time or transitory curiousity.
Trả lời
#4
[ Lệnh Giang Sơn ] Long tượng công 

Part 1 : Gặp thôn trưởng Long Ngâm Dao [MS]

[Image: JUiAB1.jpg]

Part 2 : Gặp Chúc Vô Song 

[Image: UrZZpP.jpg]

Part 3 : Gặp tế tư Biên Thừa 

[Image: YI68dK.jpg]

Part 4 : Nhận Q Kỵ binh hoang dã ở Biên Thừa , cứ làm xong Q thì lại nhận làm tiếp 

[Image: guWUtf.jpg]

Part 5 : chạy đi đánh quái theo yêu cầu nhiệm vụ 

[Image: r0sf6z.jpg]

Part 6 : Làm xong nhiệm vụ sẽ nhận được Bí tịch tàng bảo đồ , tích khoảng 20-30 cái hãy mở 

[Image: r5nuan.jpg]

Part 7 : Khi mở tàng bảo đồ sẽ có tỉ lệ nhận được Long tượng bàn nhược công , kiếm đủ 36 cái là xong chuỗi lgs này
Khi đào xong có thể ra rương gỗ cũ nát , mở rương có tỉ lệ nhận  long tượng bàn nhược công 

[Image: 638Bf6.jpg]
Once it's passion , it would stay for lifetime . 
It ain't just the period of time or transitory curiousity.
Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách