Chuỗi nhiệm vụ người kể chuyện

Đánh giá chủ đề:
  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Chuỗi nhiệm vụ người kể chuyện
#1
Music 
Đây là chuỗi nhiệm vụ để đột phá cảnh giới  võ học 
Nhận nhiệm vụ ở NPC  người kể chuyện [ -64, 100  ]

[Image: 6S3ES3.jpg]


Hồi 1 : Đại đạo hắc thiên hổ 

[Image: 8qLJxk.jpg]

Diệt đại đạo hăc thiên hổ  [ NBC ]  rồi quay về trả nhiệm vụ 

[Image: 4V2Lr9.jpg]Hồi 2 : Ma  giáo trưởng lão

[Image: t9fy9q.jpg]


Diệt Ma giáo trưởng lão [ HTL ] rồi quay về trả nhiệm vụ 

[Image: uscYkK.jpg]Hồi 3 : Thiên ma xích liệt húc 


[Image: vKyb4H.jpg]

Diệt Thiên ma xích liệt húc [ BLT ] rồi về npc trả nhiệm vụ 

[Image: xEeFC4.jpg]Hồi 4 : U Linh Vương

[Image: ifS3WW.jpg]

Diệt U linh vương [ LAT ] rồi quay về trả nhiệm vụ 

[Image: BKOmIx.jpg]

Hồi 5 :  Dũng sĩ tu la 

[Image: yEWyxw.jpg]

Diệt dũng sĩ tu la [ TBP ]

[Image: L4HBYX.jpg]


Hồi 6 : Tà Phong Kiếm Khách 

[Image: 2rUuAv.jpg]

Diệt Tà phong kiếm khách [ KT ]

[Image: by08EB.jpg]Hồi 7 : Phản quân tướng quân 

[Image: YKI6DO.jpg]

Diệt phản quân tướng quân Bách Thành  [ TNTH ] 

[Image: PDONbm.jpg]Hồi 8 : Giáo chủ ma giáo 

[Image: c7oBhw.jpg]

Diệt giáo chủ ma giáo [ NC ] 

[Image: IwOwOR.jpg]Hồi 9 : Thiếu chủ ma giáo 

[Image: LprDMm.jpg]

Diệt thiếu chủ ma giáo [ MS ] 

[Image: HD8ZsM.jpg]

Hồi 10 : Bằng hồ dạ thoại 

[Image: lT4Toi.jpg]

Đứng chờ một lát 

[Image: QanWcD.jpg]
Hồi 11 : Sa đạo binh sĩ 

[Image: 5qdWST.jpg]

Diệt 50  sa đạo binh sĩ 

[Image: 9ECoHm.jpg]Hồi 12 : Sa đạo nữ binh sĩ 

[Image: bOBTaL.jpg]

Diệt  50 sa đạo nữ binh sĩ 

[Image: eR8E6j.jpg]Hồi 13 : Sa đạo thích khách

[Image: oJ4crZ.jpg]

Diệt 50 sa đạo thích khách 

[Image: pagHG5.jpg]Hồi 14 : Sa đạo thống lĩnh 

[Image: phc3Pu.jpg]

Diệt 50 sa đạo thống lĩnh 

[Image: Hethev.jpg]
Once it's passion , it would stay for lifetime . 
It ain't just the period of time or transitory curiousity.
Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách