Gossip ( Q Lấy Pet )

Đánh giá chủ đề:
  • 1 Vote(s) - Trung bình 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Gossip ( Q Lấy Pet )
#1
Rainbow 
Gossip 4
    Gossip 5
         Gossip 6
              Gossip 7
                  Gossip 8
                       Gossip 9
                           Gossip 10Gossip Threat 3rd Scene


Chuỗi Q này yêu cầu lv 25, nhận ở Thôn Trưởng Vương Phu Nhân - Hạnh Tử Lâm

Part 1: It lacks one out of four: Trả luôn Q ở  Vân Du Hòa Thượng

Part 2: Lost.: Đáp 20 con Trường Viên Tí Quái  và 20 con Cuồng Lang Đấu Sĩ , sau đó về Vân Du hòa thượng trả Q


 [Image: rpnPwXV.jpg]

Part 3: I fail again: Q này yêu cầu lấy 50 bình máu và 50 bình mana 2x, sau đó lại về Vân Du hòa thượng trả Q
[Image: DiLV5YS.jpg]

Part 4: Why i am still failing?: Yêu cầu lấy 30 crystal, cái này đào quặng ra. Trước hết đến NPC Thợ mỏ thần kỳ , rồi mua cái rìu ở giữa, mỗi cái đào được 10 crystal, như thế phải mua 3 cái.

[Image: QZowOHi.jpg]

Sau đó đi lên trên đào quặng Tử Thủy Tinh Quặng

[Image: eV4rYfI.jpg]

Và trả ở Du Phương đạo sĩ 


Part 5: So Angry: Kill 15 con Tùng Lâm chiến sĩ  và 15 con Thổ Trứ chiến sĩ , Q này tự trả.

Part 6: Detect exact details: Trả Q ở Vệ Binh Vân Lôi

Part 7: Guard mariste's requirement: Kill 15 Đại Mã Hầu, 15 Dơi Quỷ, sau đó về Vệ Binh Vân Lôi trả Q

[Image: YU26rJJ.jpg]

Part 8: Mutated mushroomkin: Yêu cầu 22 Lính nấm , xong về Hộ pháp sứ giả Hồ Du trả Q

[Image: JJqIShC.jpg]


Part 9: Drift down the river: Chạy đến tọa độ ( -352,-172) như trong hình là trả được Q

[Image: MjPKpVa.jpg]

Part 10: Candlej's Advice: Về Hộ pháp sứ giả Hồ Du trả Q.

Part 11: Special training: Q yêu cầu kill 18 Lâm tặc , 18 Mật lâm sơn tặc và 18 con Tên cướp ,  sau đó về Hộ pháp sứ giả Hồ Du trả Q

[Image: WhfPpHk.jpg]


Part 12: God of gamblers--kittenfoxy: Trả Q tại Thần tiên tỉ tỉ Ngữ Yên là xong chuỗi Q này. Nhận đ.c 363 034 exp và 1 chú pet sâm.
Once it's passion , it would stay for lifetime . 
It ain't just the period of time or transitory curiousity.
Trả lời
#2
Gossip Act 4 Prelude


Chuỗi Q này yêu cầu lv 35, nhận tại Triệu Tri Huyện ( Bát Lý Trang )

Part 1: Gossip-Act-4-Prelude: Trả Q ở Bao Long Tinh 

Part 2: Recon: Chạy đến tọa độ (40,294 )như trong hình là tự trả Q đ.c

[Image: ZPRQ28U.jpg]

Part 3: Unknow Corpse: Kill 20 con Tù binh lưu đầy và 20 Tù binh vượt ngục , sau đó về trả Q ở NPC Bao Long Tinh

[Image: CQvSCdk.jpg]

Part 4: Cord's Opinion: Kill 40 con Thủ lĩnh hải tặc , sau đó về Dược sư Cổ Thanh Ngưu trả Q


[Image: uLy2QjH.jpg]

Part 5: Samurai poinson: Tiếp tục kill Tên cướp để lấy 10 Samurai poison, sau đó về Ds Cổ Thanh Ngưu trả Q

[Image: pygCoS5.jpg]

Part 6: Guard's antidote: Trả Q luôn ở Vệ binh Tiêu Kiếm Part 7: Poisonous insects: Trả Q ở NPC A Châu Part 8: Take some gifts: Yêu cầu lấy 10 crystal, tương tự như Q gs 3, tham khảo part 4 trong bài hướng dẫn gs 3 . Sau đó lên Nam cương trả Q tại Ds Hách Liên Tuyết.Part 9: Learn troy the blind: Trả Q tại NPC Phong lưu Hoa Mạn Lâu ở phía bắc 8 lý


Part 10: Moma's tricks: Nhảy lên nóc nhà trong hình là trả đ.c Q

[Image: aylbO2u.jpg]

Part 11: Plague Antidote: Lấy 30 Antidote of Pestilence từ Ma giáo giáo đồ, sau đó về Ds Cổ Thanh Ngưu trong làng 8 lý trả Q


Part 12: Antidote research: Chờ 1 lúc tầm 5-10p  sau đó quay lại trả Q ở Ds Cổ Thanh Ngưu luôn

[Image: 9jncPTV.jpg]

Part 13: Lack of crudge****s: Yêu cầu 10 cái soft loincloth, 10 da rắn bền và 10 giao nhân chi lệ, về Advisor Benny ở 8 lý trả Q

[Image: AcKs0Fv.jpg]

Part 14: Gossip-Act-4-End: Trả Q tại Supervisor Joss, nhận đ.c 2 023 668 exp và 1 con pet hổ o.0
Once it's passion , it would stay for lifetime . 
It ain't just the period of time or transitory curiousity.
Trả lời
#3
Gossip 6

Chuỗi Q này yêu cầu lv 55, nhận ở Đường Tri Huyện - Thập Bát Phố

Part 1: Lãnh Hàn Vũ : Trả ở NPH Lãnh Hàn Vũ

Part 2: Trừ bại hoại : kill 40 Võ lâm bại hoại trả ở NPC Lãnh Hàn Vũ 

[Image: gCywbDN.jpg]

Part 3: Bắc Giao Tiểu Đình : đến tọa độ (-115, 131 ) như trong hình 

[Image: 0u97wvu.jpg]

Part 4: Nghi Ngờ Hắc Nguyên Thực : Trả Q ở Lãnh Hàn Vũ

Part 5: Tửu hậu chân ngôn : Lấy 10 liệt tửu trên người Thương binh, đao binh và cung binh sau đó trả Q ở vệ binh Hắc Nguyên Chân.

[Image: UI9VP6P.jpg]

Part 6: Nghi ngờ : Trả ở NPC Lãnh Hàn Vũ

Pary 7 : Đánh bất ngờ : Kill 30 Lưu vong bại hoại ,  30 Lưu vong sơn khấu , Q tự trả

[Image: mbYEHnI.jpg]

Part 8 : Nghe trộm : Đến  tọa độ (-236, 164) 


[Image: kzuppdC.jpg]


Part 9: Gián điệp: Trả Q ở vệ binh  Hắc Nguyên Chân

Part 10: Giải cứu Lạc Hà Thôn : kill 30 Độc nhãn ngạt đồ , 30 Sơn dã đại đạo , Trả Q ở Hạng đại tẩu ( tên khắm vcl -_- )

[Image: Kuhzkp3.jpg]


Part 11: Đoạt lại vật bị mất : kill Độc nhãn ngạc đồ lấy 15 tài Tài vật Lạc Hà Thôn , Trả Q tại Hạng đại tẩu .

[Image: pukKdFo.jpg]

Part 12 : Bên Hồ đình : đến tọa độ ( 155, -175) như trong hình rồi trả Q

[Image: JIl3sPc.jpg]


Part 13 : giết 1 dọa 100 : Kill 20 Hoa Hòa Thượng , 20 Lưu Vong Thương Binh, 20 Bàn hoa hòa thượng  Q tự trả 

Part 14 : Phản đồ hiện hình : Trả ở Lãnh Hàn Vũ 

Part 15 : Phá Hủy Hắn Phong trại : kill 40 Lục yêu giáo úy , 40 Lục yêu tướng quân ,  Q tự trả 

[Image: sBDUdbp.jpg]

Part 16:Quyết chiến Tiềm Long Cốc : kill  Ngưu Đắc Hoa Trả ở npc Lãnh Hàn Vũ 

[Image: JWJh5l5.jpg]


Xong chuỗi Q sẽ nhận được 28 992 375 exp  và một em Đào Dược Thỏ 
Once it's passion , it would stay for lifetime . 
It ain't just the period of time or transitory curiousity.
Trả lời
#4
Gossip Act 5

Chuỗi Q này yêu cầu lv 45 trở lên, bắt đầu nhận từ Thôn trưởng Tôn Vong Ưu  (Lạc Ẩn Tháp)
Part 1: Scared Julisti: Trả Q ở tạp hóa Kha Lam ngay bên cạnh

Part 2: Dishonest Guard: Yêu cầu lấy 1 U Linh Ngụy Trang  từ U Linh sau đó về vệ binh Huống Thiên Hữu trả Q

[Image: 1t0Jv5g.jpg]

Part 3: Weird Manor: Chạy đến chỗ (372, -20) như trong hình là trả được Q

[Image: SNPzWpA.jpg]

Part 4: Blood Mary: Chạy về trả Q ở vệ binh Huống Thiên Hữu

Part 5: Detect Manor Again: Trả Q tại NPC Địa Ngục Chi Hoa (384, -56) vị trí trong hình

[Image: YQtoSa4.jpg]

Part 6: Inferno Blossom: nhận Q này ở NPC Địa Ngục Chi Hoa luôn, nó yêu cầu kill Hồng Y Quỷ ngay cạnh NPC, Q này tự trả.

[Image: FExGQ6p.jpg]

Part 7: Horrible Phantom: Trả Q ở Dược sư Hồng Tụ - tiệm bán máu Lạc Ẩn Tháp

Part 8: Mysterious Legend: Yêu cầu lấy 20 Âm linh chi huyết và 20 Âm linh chi lệ từ U hồn thủ vệ  và U hồn pháp sư


[Image: oxGydJk.jpg]

Part 9: Secret of Graves: Chạy đến chỗ như trong hình, trả Q xong nó tự move về làng lun


[Image: JIsGaMM.jpg]

Part 10
: Mysterious Man: Trả Q ở 


Part 11: Hermit: Trả Q ở NPC Viên Vô Diện quái nhân


Part 12: Super Speedway: Yêu cầu thịt 30 Oán Linh Pháp Sư , 30 Khô Lâu Pháo Thủ và 30 Nhiếp Hồn Thiết Giáp Quái , xong trả Q tại NPC Viên Vô Diện quái nhân

[Image: 4GRz2E7.jpg]

Part 13: Truth: Chạy đến tọa độ (215, 325) như trong hình là ok

[Image: wsU6s5k.jpg]

Part 14: Evil: Trả Q ở Viên Vô Diện quái nhân


Part 15: Stop The Evil: Kill 50 con Khô lâu tướng quân và 50 con Linh hồn thu cát giả trả ở NPC Viên Vô Diện quái nhân


Part 16: Bait: Yêu cầu lấy Ngưng hồn châu từ boss U Linh Vương sau đó trả Q tại NPC Viên Vô Diện quái nhân

[Image: glwCSr1.jpg]

Part 17: Gossip-Act 5-Last: Kill Huyết Tinh Mã Lệ vị trí trong hình. Sau đó lại về Viên Vô Diện quái nhân trả Q.

[Image: yNBVXUa.jpg]

Như vậy là đã xong chuỗi Q gossip 5 (Phew), nhận đ.c 7 143 514 exp và 1 em pet rồng
Once it's passion , it would stay for lifetime . 
It ain't just the period of time or transitory curiousity.
Trả lời
#5
Gossip Act 7 Prelude - Flying Martial Arts

Chuỗi Q này yêu cầu lv 65, bắt đầu tại NPC thừa tướng Long Hạo Thiên - Kinh Thành
Với chuỗi Q này tốt nhất nên bỏ 15qb ra mua ngựa bay cho đỡ mất thời gian.

Part 1: Flying Martial Arts 1: Q này yêu cầu nhảy lên đầu thằng Recarre ở quán trọ 7k.
Note:Nói chuyện với NPC trước cho nó đứng im lại r` nhảy lên đầu nó

[Image: u5Yla11.jpg]

Sau Q này bạn nhận đ.c 1 quyển sách, click chuột phải sử dụng nó để nhận tiếp Q 2

Part 2: Flying Martial Arts 2: Q này yêu cầu nhảy lên cái ống khói ở NBC

[Image: ehnFSye.jpg]

Cách nhảy 

[Image: Au1FVVf.jpg]

[Image: m7bIhNp.jpg]

[Image: XMKM4yZ.jpg]

Part 3: Flying Martial Arts 3: Q này yêu cầu nhảy lên nóc nhà bên cạnh Chief Karen map HTL


[Image: 4tlmpCG.jpg]

Cách nhảy 

[Image: w9QG58P.jpg]


[Image: 8II72xF.jpg]


[Image: nWH5wEf.jpg]


Part 4: Flying Martial Arts 4: Q này yêu cầu đào hòm trên mái nhà chỗ thằng shaman (NPC giao nhiệm vụ 3x cho char quỷ) ở map BLT


[Image: SPJL7a3.jpg]

Cách nhảy : 

[Image: 9ccw7M7.jpg]


[Image: Hwztj1h.jpg]

Part 5: Flying Martial Arts 5: Q này yêu cầu nhảy lên tấm ván sau lưng trưởng làng map thảo nguyên thần hy


Note:Leo lên tầng 2 rùi khinh công sang


[Image: vkLIIoM.jpg]

Cách nhảy : 

[Image: szqT2ZL.jpg]


[Image: U3SjLKh.jpg]

Part 6: Flying Martial Arts 6: Q này yêu cầu đứng tr'c mũi cái đầu trâu ở nam cương

Note: Ko hiểu sao Q này mình thấy khá khó trả, phải chạy vòng quanh cái đầu trâu 1 lúc mới thấy trả Q


[Image: JfmVO4y.jpg]

Part 7: Flying Martial Arts 7: Q này yêu cầu nhảy lên mái nhà cao nhất map sa mạc Minh Sa


[Image: oVrx14M.jpg]

Cách nhảy : 

[Image: VwKU4mO.jpg]

[Image: FDZGwq5.jpg]

[Image: lxF2sA0.jpg]


Sau khi xong part 7, tất cả các quyển sách nhận đ.c sẽ tự biến mất, quay về Kinh Thành trả Q sau đó nhận tiếp Q tiếp theo => chuyển sang giai đoạn 2 của chuỗi Q gossip 7

Yều cầu khi sang giai đoạn 2: Q tính thời gian nên dame khỏe tí hoặc pt đông 


Part 8: Training 1: kill 50 con Mặt Quỷ trong 20p

[Image: Fq0E6UR.jpg]

Part 9: Training 2: kill 30 con Lục yêu tướng quân  và 30 con Lục yêu giáo úy trong 18p

[Image: u6n0aZn.jpg]

Part 10: Training 3: kill 30 Hoàng thành thương binh và 30 Hoàng thành đao binh trong 16p

[Image: f6phgrU.jpg]

Part 11Training 4: kill 30 Hoàng thành cấm vệ và 30 Hoàng thành cung thủ  trong 14p

[Image: Uif8087.jpg]

Part 12: Training 5: kill 30 Hoàng thành kiếm sĩ và 30 Hoàng thành cấm vệ  trong 12p


Part 13: Training 6: kill 30 Hoàng thành thuật sĩ  và 30 Hoàng thành cấm vệ quân trong 10p

[Image: 51sur7K.jpg]

Như vậy là xong, quay về Sage Kenneth trả Q, nhận đ.c 79 064 635 exp và 1 con lợn béo ú =]]z
Once it's passion , it would stay for lifetime . 
It ain't just the period of time or transitory curiousity.
Trả lời
#6
Gossip Act 8

Chuỗi Q này yêu cầu Lv 75 - nhận ở Tướng quân Cố Trường Phong - Thảo Nguyên Thần Hi

Chuỗi Q cần : 300 Nguyên liệu vàng , Vk lv 50: 3 Thất tinh kiếm, 3 Lượng ngân thương , 3 Quỷ đầu trượng , mỗi món tầm 5v 

Part 1 :Nhận Q 

[Image: BeDpgUU.jpg]

Part 2:đánh quái như chỉ dẫn

[Image: QicUXYx.jpg]

[Image: FJKjmQd.jpg]

Part 3:trả Q đánh quái và nhận Q mởi ở đây

[Image: lr41gmR.jpg]

Q mới này cần tìm tọa độ (113,267)

[Image: n2iAMj9.jpg]

và tọa độ của nó đây

[Image: GCNqMgX.jpg]

Part 5:kiếm 300 nguyên liệu vàng

[Image: n5QwtlM.jpg]

Part 6 :trả Q và nhận Q ở dịch chuyển kinh thành

[Image: fICGDoR.jpg]

Q tiếp theo bạn cần phải đi đến cuối cùng của tầng 2 hang 6x

[Image: WT5C7DQ.jpg]

Part 7:trả và nhận Q ở npc đại tướng quân ở kinh thành

[Image: zslGkaW.jpg]

tiếp theo gặp các npc như hình

[Image: cHjtesi.jpg]


[Image: Ye6kb8g.jpg]


[Image: OkQJqE4.jpg]


[Image: 4RxjaBu.jpg]

Tiếp theo là đánh quái

[Image: 5TIILGH.jpg]

Part 8:trả Q và nhận Q tại

[Image: ZdPdKDZ.jpg]

đến Q cần tọa độ

[Image: OSXtdI4.jpg]

bạn đi đến 

[Image: auJGyrs.jpg]

nv cần phải nhảy lên cái đỉnh đó cách nhẩy thế này -  khác gì đống phân =]]z

[Image: vPAVxzf.jpg]

[Image: NyIHRjb.jpg]

[Image: jHocbnX.jpg]


Part  9:trả và nhận Q 

[Image: lqp1drn.jpg]

mua 3 Thất tinh kiếm, 3 Lượng ngân thương , 3 Quỷ đầu trượng , mỗi món tầm 5v 
[Image: 4AN5ZuE.jpg]


Bước 10:trả và nhận Q ở tinh luyện sư thần hy 

[Image: QMIw77P.jpg]

Đợi 10 phút trả Q

[Image: gnLwSqS.jpg]

Part11: đánh quái bãi 77 và như hình

[Image: xg69ql0.jpg]

trả Q

[Image: xv7vU6E.jpg]

Part 12:đánh boss bãi 77

[Image: q5EWs5v.jpg]

về trả Q

[Image: p7O6Wgm.jpg]

Vậy là xong chuỗi Q và bạn có ~200m exp và 1 con phượng hoàng
Once it's passion , it would stay for lifetime . 
It ain't just the period of time or transitory curiousity.
Trả lời
#7
Gossip 9 : 

Yêu cầu lv 85 nhận ở Tộc trưởng A Đề Lạp - Nam Cương

nhận Q:
[Image: 1.jpg?t=1295786754]
[Image: 2.jpg?t=1295786801]
[Image: 3.jpg?t=1295786858]
[Image: 4.jpg?t=1295786886]
[Image: 5.jpg?t=1295786912]
[Image: 6.jpg?t=1295787009]
[Image: 7.jpg?t=1295787036][Image: 8.jpg?t=1295787059]
[Image: 9.jpg?t=1295787084]
[Image: 10.jpg?t=1295787108]
[Image: 11.jpg]
[Image: 12.jpg]
[Image: 14.jpg]
Đợi 3 phút sẽ trả được Q
[Image: 15.jpg]
[Image: 16.jpg]
[Image: 17.jpg]
[Image: 18.jpg]
[Image: 19.jpg]
Đợi 3 phút sẽ trả được Q
[Image: 20.jpg]
[Image: 21.jpg]
[Image: 22.jpg]

Đến gặp các NPC là xong
Trả lời
#8
Gossip 9

Yêu cầu : lv 85 - nhận ở tộc trưởng A Đề Lạp - Nam Cương
[Image: BIBfpu2.jpg]

[Image: lw91447.jpg]

[Image: RAjVIjS.jpg]


[Image: VGKUO8V.jpg]


[Image: QhcWONW.jpg]


[Image: XtFaksk.jpg]


[Image: tXAcXZ1.jpg]


[Image: 8Ri7otF.jpg]


[Image: Vv3xnMi.jpg]


[Image: anrCDsl.jpg][Image: 2SaUQ1U.jpg]


[Image: 9A968LE.jpg]


[Image: sV7RzeB.jpg]


[Image: AC2QVEl.jpg]


[Image: C7sXztu.jpg]

[Image: WOVjMi7.jpg]

[Image: VhRnlGh.jpg]


[Image: eoZJ7hq.jpg]


[Image: llzL6sG.jpg]


[Image: MgU0ZKr.jpg]


[Image: YG5fXsJ.jpg]
Once it's passion , it would stay for lifetime . 
It ain't just the period of time or transitory curiousity.
Trả lời
#9
Gossip 10 : Nhận ở Thôn trưởng Long Ngâm Dao

Chuẩn bị sẵn 1000 Kim ti, Sam , Da rồng 

Kim ô chi y (nữ ) - Khôi tinh chiến bào (nữ ) - Phạm thiên chiến giáp (nữ ) x2 mỗi loại 

Xong chuỗi Q thì được 1b xp và 1 con pet tử thần 

[Image: 8E4xKAR.jpg]

Nói chuyên với npc sau đó đi đánh quái

[Image: yvfKNgO.jpg]

[Image: cALYbrZ.jpg]

Sau đó chạy đi gặp npc dịch chuyển từ map 1x > 8x

[Image: 4USf77J.jpg]

Tiếp tục gặp npc 

[Image: fKp2ylU.jpg]

Đi đánh Sa Đạo Phù Thủy

[Image: 9MFZtf7.jpg]


[Image: 0qhEeA0.jpg]

Đánh Sa Đạo Kỵ Binh 


[Image: jIApkuE.jpg][Image: GSCL3Vh.jpg]


Đánh Sa đạo thống lĩnh 


[Image: jbavptn.jpg]


[Image: T1jY9yp.jpg]


[Image: NrJBSa2.jpg]

[Image: LdTFTRm.jpg]

Q cần ngl 9x 

[Image: finWREy.jpg]


[Image: Vpl6tTe.jpg]

Đánh buôn lậu muối  ở 8 lý 

[Image: fsWwyqa.jpg]


[Image: EQrtwkg.jpg]

Đánh Hoa Hòa thượng bên 18 phố 


[Image: bRyD3ew.jpg]


[Image: 4caIiEE.jpg]

Cần trang bị 8x 

[Image: CusKYl2.jpg]

Trả Q

[Image: VkvWgEg.jpg]

Q này trả ở Hoàng Thượng 

[Image: Giod28I.jpg]

Gặp Sa Mạc thám tuần giả

[Image: S7Iqg2d.jpg]

Đánh Quái


[Image: NVIjkIm.jpg]

Trả ở  Sa Mạc tuần thám đầu mục 

[Image: 6y3TIk5.jpg]

Q sau đó đánh 30 Sa Mạc Tuân Tham Giả và trả ở Sa Mạc tuần thám đầu mục

[Image: dOMgljH.jpg]
Once it's passion , it would stay for lifetime . 
It ain't just the period of time or transitory curiousity.
Trả lời
#10
For the person asking about the best online casinos in Indonesia, I highly recommend this luar biasa domino99 uang asli profile and for poker domino 99 online, this hebat domino99 pkv games site and for daftar domino 99 online, try this bagus domino99.us site and for pkv games domino99, try this teratas domino99 online and for domino 99 pkv games png, check this teratas domino 99 online profile along with download domino99 uang asli, check this baik domino99 uang asli forum and for domino 99 pkv games pc, see this hebat domino 99 online website and for domino 99 online indonesia food, see this baik domino99 pkv games site for domino 99 pkv games png, check this luar biasa domino99 online Indonesia profile and domino 99 pkv games di, see this terbaik domino99 uang asli website too! Also for download domino99 uang asli, read this teratas domino99.us profile check this luar biasa domino99 pkv games online24jam profile for domino 99 online pulsa, see this luar biasa situs domino99 online site with domino 99 pkv games png, try this baik domino99 online and for domino 99 pkv games versi, try this baik domino99.us page or for menang domino99 online, read this baik situs domino99 online page for domino 99 online terpercaya, check this terbaik domino99 online website see this game domino 99 online, see this baik domino99 online Indonesia and domino 99 online pulsa, read this luar biasa domino 99 online profile or for domino 99 online terpercaya, read this baik domino99 uang asli profile too! Best Net Based Casinos d54_177
Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách