Gossip ( Q Lấy Pet )

Đánh giá chủ đề:
  • 1 Vote(s) - Trung bình 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Gossip ( Q Lấy Pet )
#1
Rainbow 
Gossip 4
    Gossip 5
         Gossip 6
              Gossip 7
                  Gossip 8
                       Gossip 9
                           Gossip 10Gossip Threat 3rd Scene


Chuỗi Q này yêu cầu lv 25, nhận ở Thôn Trưởng Vương Phu Nhân - Hạnh Tử Lâm

Part 1: It lacks one out of four: Trả luôn Q ở  Vân Du Hòa Thượng

Part 2: Lost.: Đáp 20 con Trường Viên Tí Quái  và 20 con Cuồng Lang Đấu Sĩ , sau đó về Vân Du hòa thượng trả Q


 [Image: rpnPwXV.jpg]

Part 3: I fail again: Q này yêu cầu lấy 50 bình máu và 50 bình mana 2x, sau đó lại về Vân Du hòa thượng trả Q
[Image: DiLV5YS.jpg]

Part 4: Why i am still failing?: Yêu cầu lấy 30 crystal, cái này đào quặng ra. Trước hết đến NPC Thợ mỏ thần kỳ , rồi mua cái rìu ở giữa, mỗi cái đào được 10 crystal, như thế phải mua 3 cái.

[Image: QZowOHi.jpg]

Sau đó đi lên trên đào quặng Tử Thủy Tinh Quặng

[Image: eV4rYfI.jpg]

Và trả ở Du Phương đạo sĩ 


Part 5: So Angry: Kill 15 con Tùng Lâm chiến sĩ  và 15 con Thổ Trứ chiến sĩ , Q này tự trả.

Part 6: Detect exact details: Trả Q ở Vệ Binh Vân Lôi

Part 7: Guard mariste's requirement: Kill 15 Đại Mã Hầu, 15 Dơi Quỷ, sau đó về Vệ Binh Vân Lôi trả Q

[Image: YU26rJJ.jpg]

Part 8: Mutated mushroomkin: Yêu cầu 22 Lính nấm , xong về Hộ pháp sứ giả Hồ Du trả Q

[Image: JJqIShC.jpg]


Part 9: Drift down the river: Chạy đến tọa độ ( -352,-172) như trong hình là trả được Q

[Image: MjPKpVa.jpg]

Part 10: Candlej's Advice: Về [font=Times New Roman]Hộ pháp sứ giả Hồ Du trả Q.[/font]

Part 11: Special training: Q yêu cầu kill 18 Lâm tặc , 18 Mật lâm sơn tặc và 18 con Tên cướp ,  sau đó về [font=Times New Roman]Hộ pháp sứ giả Hồ Du trả Q[/font]

[Image: WhfPpHk.jpg]


Part 12: God of gamblers--kittenfoxy: Trả Q tại Thần tiên tỉ tỉ Ngữ Yên là xong chuỗi Q này. Nhận đ.c 363 034 exp và 1 chú pet sâm.
Once it's passion , it would stay for lifetime . 
It ain't just the period of time or transitory curiousity.
Trả lời
#2
Gossip Act 4 Prelude


Chuỗi Q này yêu cầu lv 35, nhận tại Triệu Tri Huyện ( Bát Lý Trang )

Part 1: Gossip-Act-4-Prelude: Trả Q ở Bao Long Tinh 

Part 2: Recon: Chạy đến tọa độ (40,294 )như trong hình là tự trả Q đ.c

[Image: ZPRQ28U.jpg]

Part 3: Unknow Corpse: Kill 20 con Tù binh lưu đầy và 20 Tù binh vượt ngục , sau đó về trả Q ở NPC Bao Long Tinh

[Image: CQvSCdk.jpg]

Part 4: Cord's Opinion: Kill 40 con Thủ lĩnh hải tặc , sau đó về Dược sư Cổ Thanh Ngưu trả Q


[Image: uLy2QjH.jpg]

Part 5: Samurai poinson: Tiếp tục kill Tên cướp để lấy 10 Samurai poison, sau đó về Ds Cổ Thanh Ngưu trả Q

[Image: pygCoS5.jpg]

Part 6: Guard's antidote: Trả Q luôn ở Vệ binh Tiêu Kiếm Part 7: Poisonous insects: Trả Q ở NPC A Châu Part 8: Take some gifts: Yêu cầu lấy 10 crystal, tương tự như Q gs 3, tham khảo part 4 trong bài hướng dẫn gs 3 . Sau đó lên Nam cương trả Q tại Ds Hách Liên Tuyết.Part 9: Learn troy the blind: Trả Q tại NPC Phong lưu Hoa Mạn Lâu ở phía bắc 8 lý


Part 10: Moma's tricks: Nhảy lên nóc nhà trong hình là trả đ.c Q

[Image: aylbO2u.jpg]

Part 11: Plague Antidote: Lấy 30 Antidote of Pestilence từ Ma giáo giáo đồ, sau đó về Ds Cổ Thanh Ngưu trong làng 8 lý trả Q


Part 12: Antidote research: Chờ 1 lúc tầm 5-10p  sau đó quay lại trả Q ở Ds Cổ Thanh Ngưu luôn

[Image: 9jncPTV.jpg]

Part 13: Lack of crudge****s: Yêu cầu 10 cái soft loincloth, 10 da rắn bền và 10 giao nhân chi lệ, về Advisor Benny ở 8 lý trả Q

[Image: AcKs0Fv.jpg]

Part 14: Gossip-Act-4-End: Trả Q tại Supervisor Joss, nhận đ.c 2 023 668 exp và 1 con pet hổ o.0
Once it's passion , it would stay for lifetime . 
It ain't just the period of time or transitory curiousity.
Trả lời
#3
Gossip 6

Chuỗi Q này yêu cầu lv 55, nhận ở Đường Tri Huyện - Thập Bát Phố

Part 1: Lãnh Hàn Vũ : Trả ở NPH Lãnh Hàn Vũ

Part 2: Trừ bại hoại : kill 40 Võ lâm bại hoại trả ở NPC Lãnh Hàn Vũ 

[Image: gCywbDN.jpg]

Part 3: Bắc Giao Tiểu Đình : đến tọa độ (-115, 131 ) như trong hình 

[Image: 0u97wvu.jpg]

Part 4: Nghi Ngờ Hắc Nguyên Thực : Trả Q ở Lãnh Hàn Vũ

Part 5: Tửu hậu chân ngôn : Lấy 10 liệt tửu trên người Thương binh, đao binh và cung binh sau đó trả Q ở vệ binh Hắc Nguyên Chân.

[Image: UI9VP6P.jpg]

Part 6: Nghi ngờ : Trả ở NPC Lãnh Hàn Vũ

Pary 7 : Đánh bất ngờ : Kill 30 Lưu vong bại hoại ,  30 Lưu vong sơn khấu , Q tự trả

[Image: mbYEHnI.jpg]

Part 8 : Nghe trộm : Đến  tọa độ (-236, 164) 


[Image: kzuppdC.jpg]


Part 9: Gián điệp: Trả Q ở vệ binh  Hắc Nguyên Chân

Part 10: Giải cứu Lạc Hà Thôn : kill 30 Độc nhãn ngạt đồ , 30 Sơn dã đại đạo , Trả Q ở Hạng đại tẩu ( tên khắm vcl -_- )

[Image: Kuhzkp3.jpg]


Part 11: Đoạt lại vật bị mất : kill Độc nhãn ngạc đồ lấy 15 tài Tài vật Lạc Hà Thôn , Trả Q tại Hạng đại tẩu .

[Image: pukKdFo.jpg]

Part 12 : Bên Hồ đình : đến tọa độ ( 155, -175) như trong hình rồi trả Q

[Image: JIl3sPc.jpg]


Part 13 : giết 1 dọa 100 : Kill 20 Hoa Hòa Thượng , 20 Lưu Vong Thương Binh, 20 Bàn hoa hòa thượng  Q tự trả 

Part 14 : Phản đồ hiện hình : Trả ở Lãnh Hàn Vũ 

Part 15 : Phá Hủy Hắn Phong trại : kill 40 Lục yêu giáo úy , 40 Lục yêu tướng quân ,  Q tự trả 

[Image: sBDUdbp.jpg]

Part 16:Quyết chiến Tiềm Long Cốc : kill  Ngưu Đắc Hoa Trả ở npc Lãnh Hàn Vũ 

[Image: JWJh5l5.jpg]


Xong chuỗi Q sẽ nhận được 28 992 375 exp  và một em Đào Dược Thỏ 
Once it's passion , it would stay for lifetime . 
It ain't just the period of time or transitory curiousity.
Trả lời
#4
Gossip Act 5

Chuỗi Q này yêu cầu lv 45 trở lên, bắt đầu nhận từ Thôn trưởng Tôn Vong Ưu  (Lạc Ẩn Tháp)
Part 1: Scared Julisti: Trả Q ở tạp hóa Kha Lam ngay bên cạnh

Part 2: Dishonest Guard: Yêu cầu lấy 1 U Linh Ngụy Trang  từ U Linh sau đó về vệ binh Huống Thiên Hữu trả Q

[Image: 1t0Jv5g.jpg]

Part 3: Weird Manor: Chạy đến chỗ (372, -20) như trong hình là trả được Q

[Image: SNPzWpA.jpg]

Part 4: Blood Mary: Chạy về trả Q ở vệ binh Huống Thiên Hữu

Part 5: Detect Manor Again: Trả Q tại NPC Địa Ngục Chi Hoa (384, -56) vị trí trong hình

[Image: YQtoSa4.jpg]

Part 6: Inferno Blossom: nhận Q này ở NPC Địa Ngục Chi Hoa luôn, nó yêu cầu kill Hồng Y Quỷ ngay cạnh NPC, Q này tự trả.

[Image: FExGQ6p.jpg]

Part 7: Horrible Phantom: Trả Q ở Dược sư Hồng Tụ - tiệm bán máu Lạc Ẩn Tháp

Part 8: Mysterious Legend: Yêu cầu lấy 20 Âm linh chi huyết và 20 Âm linh chi lệ từ U hồn thủ vệ  và U hồn pháp sư


[Image: oxGydJk.jpg]

Part 9: Secret of Graves: Chạy đến chỗ như trong hình, trả Q xong nó tự move về làng lun


[Image: JIsGaMM.jpg]

Part 10
: Mysterious Man: Trả Q ở 


Part 11: Hermit: Trả Q ở NPC Viên Vô Diện quái nhân


Part 12: Super Speedway: Yêu cầu thịt 30 Oán Linh Pháp Sư , 30 Khô Lâu Pháo Thủ và 30 Nhiếp Hồn Thiết Giáp Quái , xong trả Q tại NPC Viên Vô Diện quái nhân

[Image: 4GRz2E7.jpg]

Part 13: Truth: Chạy đến tọa độ (215, 325) như trong hình là ok

[Image: wsU6s5k.jpg]

Part 14: Evil: Trả Q ở Viên Vô Diện quái nhân


Part 15: Stop The Evil: Kill 50 con Khô lâu tướng quân và 50 con Linh hồn thu cát giả trả ở NPC Viên Vô Diện quái nhân


Part 16: Bait: Yêu cầu lấy Ngưng hồn châu từ boss U Linh Vương sau đó trả Q tại NPC Viên Vô Diện quái nhân

[Image: glwCSr1.jpg]

Part 17: Gossip-Act 5-Last: Kill Huyết Tinh Mã Lệ vị trí trong hình. Sau đó lại về Viên Vô Diện quái nhân trả Q.

[Image: yNBVXUa.jpg]

Như vậy là đã xong chuỗi Q gossip 5 (Phew), nhận đ.c 7 143 514 exp và 1 em pet rồng
Once it's passion , it would stay for lifetime . 
It ain't just the period of time or transitory curiousity.
Trả lời
#5
Gossip Act 7 Prelude - Flying Martial Arts

Chuỗi Q này yêu cầu lv 65, bắt đầu tại NPC thừa tướng Long Hạo Thiên - Kinh Thành
Với chuỗi Q này tốt nhất nên bỏ 15qb ra mua ngựa bay cho đỡ mất thời gian.

Part 1: Flying Martial Arts 1: Q này yêu cầu nhảy lên đầu thằng Recarre ở quán trọ 7k.
Note:Nói chuyện với NPC trước cho nó đứng im lại r` nhảy lên đầu nó

[Image: u5Yla11.jpg]

Sau Q này bạn nhận đ.c 1 quyển sách, click chuột phải sử dụng nó để nhận tiếp Q 2

Part 2: Flying Martial Arts 2: Q này yêu cầu nhảy lên cái ống khói ở NBC

[Image: ehnFSye.jpg]

Cách nhảy 

[Image: Au1FVVf.jpg]

[Image: m7bIhNp.jpg]

[Image: XMKM4yZ.jpg]

Part 3: Flying Martial Arts 3: Q này yêu cầu nhảy lên nóc nhà bên cạnh Chief Karen map HTL


[Image: 4tlmpCG.jpg]

Cách nhảy 

[Image: w9QG58P.jpg]


[Image: 8II72xF.jpg]


[Image: nWH5wEf.jpg]


Part 4: Flying Martial Arts 4: Q này yêu cầu đào hòm trên mái nhà chỗ thằng shaman (NPC giao nhiệm vụ 3x cho char quỷ) ở map BLT


[Image: SPJL7a3.jpg]

Cách nhảy : 

[Image: 9ccw7M7.jpg]


[Image: Hwztj1h.jpg]

Part 5: Flying Martial Arts 5: Q này yêu cầu nhảy lên tấm ván sau lưng trưởng làng map thảo nguyên thần hy


Note:Leo lên tầng 2 rùi khinh công sang


[Image: vkLIIoM.jpg]

Cách nhảy : 

[Image: szqT2ZL.jpg]


[Image: U3SjLKh.jpg]

Part 6: Flying Martial Arts 6: Q này yêu cầu đứng tr'c mũi cái đầu trâu ở nam cương

Note: Ko hiểu sao Q này mình thấy khá khó trả, phải chạy vòng quanh cái đầu trâu 1 lúc mới thấy trả Q


[Image: JfmVO4y.jpg]

Part 7: Flying Martial Arts 7: Q này yêu cầu nhảy lên mái nhà cao nhất map sa mạc Minh Sa


[Image: oVrx14M.jpg]

Cách nhảy : 

[Image: VwKU4mO.jpg]

[Image: FDZGwq5.jpg]

[Image: lxF2sA0.jpg]


Sau khi xong part 7, tất cả các quyển sách nhận đ.c sẽ tự biến mất, quay về Kinh Thành trả Q sau đó nhận tiếp Q tiếp theo => chuyển sang giai đoạn 2 của chuỗi Q gossip 7

Yều cầu khi sang giai đoạn 2: Q tính thời gian nên dame khỏe tí hoặc pt đông 


Part 8: Training 1: kill 50 con Mặt Quỷ trong 20p

[Image: Fq0E6UR.jpg]

Part 9: Training 2: kill 30 con Lục yêu tướng quân  và 30 con Lục yêu giáo úy trong 18p

[Image: u6n0aZn.jpg]

Part 10: Training 3: kill 30 Hoàng thành thương binh và 30 Hoàng thành đao binh trong 16p

[Image: f6phgrU.jpg]

Part 11Training 4: kill 30 Hoàng thành cấm vệ và 30 Hoàng thành cung thủ  trong 14p

[Image: Uif8087.jpg]

Part 12: Training 5: kill 30 Hoàng thành kiếm sĩ và 30 Hoàng thành cấm vệ  trong 12p


Part 13: Training 6: kill 30 Hoàng thành thuật sĩ  và 30 Hoàng thành cấm vệ quân trong 10p

[Image: 51sur7K.jpg]

Như vậy là xong, quay về Sage Kenneth trả Q, nhận đ.c 79 064 635 exp và 1 con lợn béo ú =]]z
Once it's passion , it would stay for lifetime . 
It ain't just the period of time or transitory curiousity.
Trả lời
#6
Gossip Act 8

Chuỗi Q này yêu cầu Lv 75 - nhận ở Tướng quân Cố Trường Phong - Thảo Nguyên Thần Hi

Chuỗi Q cần : 300 Nguyên liệu vàng , Vk lv 50: 3 Thất tinh kiếm, 3 Lượng ngân thương , 3 Quỷ đầu trượng , mỗi món tầm 5v 

Part 1 :Nhận Q 

[Image: BeDpgUU.jpg]

Part 2:đánh quái như chỉ dẫn

[Image: QicUXYx.jpg]

[Image: FJKjmQd.jpg]

Part 3:trả Q đánh quái và nhận Q mởi ở đây

[Image: lr41gmR.jpg]

Q mới này cần tìm tọa độ (113,267)

[Image: n2iAMj9.jpg]

và tọa độ của nó đây

[Image: GCNqMgX.jpg]

Part 5:kiếm 300 nguyên liệu vàng

[Image: n5QwtlM.jpg]

Part 6 :trả Q và nhận Q ở dịch chuyển kinh thành

[Image: fICGDoR.jpg]

Q tiếp theo bạn cần phải đi đến cuối cùng của tầng 2 hang 6x

[Image: WT5C7DQ.jpg]

Part 7:trả và nhận Q ở npc đại tướng quân ở kinh thành

[Image: zslGkaW.jpg]

tiếp theo gặp các npc như hình

[Image: cHjtesi.jpg]


[Image: Ye6kb8g.jpg]


[Image: OkQJqE4.jpg]


[Image: 4RxjaBu.jpg]

Tiếp theo là đánh quái

[Image: 5TIILGH.jpg]

Part 8:trả Q và nhận Q tại

[Image: ZdPdKDZ.jpg]

đến Q cần tọa độ

[Image: OSXtdI4.jpg]

bạn đi đến 

[Image: auJGyrs.jpg]

nv cần phải nhảy lên cái đỉnh đó cách nhẩy thế này -  khác gì đống phân =]]z

[Image: vPAVxzf.jpg]

[Image: NyIHRjb.jpg]

[Image: jHocbnX.jpg]


Part  9:trả và nhận Q 

[Image: lqp1drn.jpg]

mua 3 Thất tinh kiếm, 3 Lượng ngân thương , 3 Quỷ đầu trượng , mỗi món tầm 5v 
[Image: 4AN5ZuE.jpg]


Bước 10:trả và nhận Q ở tinh luyện sư thần hy 

[Image: QMIw77P.jpg]

Đợi 10 phút trả Q

[Image: gnLwSqS.jpg]

Part11: đánh quái bãi 77 và như hình

[Image: xg69ql0.jpg]

trả Q

[Image: xv7vU6E.jpg]

Part 12:đánh boss bãi 77

[Image: q5EWs5v.jpg]

về trả Q

[Image: p7O6Wgm.jpg]

Vậy là xong chuỗi Q và bạn có ~200m exp và 1 con phượng hoàng
Once it's passion , it would stay for lifetime . 
It ain't just the period of time or transitory curiousity.
Trả lời
#7
Gossip 9 : 

Yêu cầu lv 85 nhận ở Tộc trưởng A Đề Lạp - Nam Cương

nhận Q:
[Image: 1.jpg?t=1295786754]
[Image: 2.jpg?t=1295786801]
[Image: 3.jpg?t=1295786858]
[Image: 4.jpg?t=1295786886]
[Image: 5.jpg?t=1295786912]
[Image: 6.jpg?t=1295787009]
[Image: 7.jpg?t=1295787036][Image: 8.jpg?t=1295787059]
[Image: 9.jpg?t=1295787084]
[Image: 10.jpg?t=1295787108]
[Image: 11.jpg]
[Image: 12.jpg]
[Image: 14.jpg]
Đợi 3 phút sẽ trả được Q
[Image: 15.jpg]
[Image: 16.jpg]
[Image: 17.jpg]
[Image: 18.jpg]
[Image: 19.jpg]
Đợi 3 phút sẽ trả được Q
[Image: 20.jpg]
[Image: 21.jpg]
[Image: 22.jpg]

Đến gặp các NPC là xong
Trả lời
#8
Gossip 9

Yêu cầu : lv 85 - nhận ở tộc trưởng A Đề Lạp - Nam Cương
[Image: BIBfpu2.jpg]

[Image: lw91447.jpg]

[Image: RAjVIjS.jpg]


[Image: VGKUO8V.jpg]


[Image: QhcWONW.jpg]


[Image: XtFaksk.jpg]


[Image: tXAcXZ1.jpg]


[Image: 8Ri7otF.jpg]


[Image: Vv3xnMi.jpg]


[Image: anrCDsl.jpg][Image: 2SaUQ1U.jpg]


[Image: 9A968LE.jpg]


[Image: sV7RzeB.jpg]


[Image: AC2QVEl.jpg]


[Image: C7sXztu.jpg]

[Image: WOVjMi7.jpg]

[Image: VhRnlGh.jpg]


[Image: eoZJ7hq.jpg]


[Image: llzL6sG.jpg]


[Image: MgU0ZKr.jpg]


[Image: YG5fXsJ.jpg]
Once it's passion , it would stay for lifetime . 
It ain't just the period of time or transitory curiousity.
Trả lời
#9
Gossip 10 : Nhận ở Thôn trưởng Long Ngâm Dao

Chuẩn bị sẵn 1000 Kim ti, Sam , Da rồng 

Kim ô chi y (nữ ) - Khôi tinh chiến bào (nữ ) - Phạm thiên chiến giáp (nữ ) x2 mỗi loại 

Xong chuỗi Q thì được 1b xp và 1 con pet tử thần 

[Image: 8E4xKAR.jpg]

Nói chuyên với npc sau đó đi đánh quái

[Image: yvfKNgO.jpg]

[Image: cALYbrZ.jpg]

Sau đó chạy đi gặp npc dịch chuyển từ map 1x > 8x

[Image: 4USf77J.jpg]

Tiếp tục gặp npc 

[Image: fKp2ylU.jpg]

Đi đánh Sa Đạo Phù Thủy

[Image: 9MFZtf7.jpg]


[Image: 0qhEeA0.jpg]

Đánh Sa Đạo Kỵ Binh 


[Image: jIApkuE.jpg][Image: GSCL3Vh.jpg]


Đánh Sa đạo thống lĩnh 


[Image: jbavptn.jpg]


[Image: T1jY9yp.jpg]


[Image: NrJBSa2.jpg]

[Image: LdTFTRm.jpg]

Q cần ngl 9x 

[Image: finWREy.jpg]


[Image: Vpl6tTe.jpg]

Đánh buôn lậu muối  ở 8 lý 

[Image: fsWwyqa.jpg]


[Image: EQrtwkg.jpg]

Đánh Hoa Hòa thượng bên 18 phố 


[Image: bRyD3ew.jpg]


[Image: 4caIiEE.jpg]

Cần trang bị 8x 

[Image: CusKYl2.jpg]

Trả Q

[Image: VkvWgEg.jpg]

Q này trả ở Hoàng Thượng 

[Image: Giod28I.jpg]

Gặp Sa Mạc thám tuần giả

[Image: S7Iqg2d.jpg]

Đánh Quái


[Image: NVIjkIm.jpg]

Trả ở  Sa Mạc tuần thám đầu mục 

[Image: 6y3TIk5.jpg]

Q sau đó đánh 30 Sa Mạc Tuân Tham Giả và trả ở Sa Mạc tuần thám đầu mục

[Image: dOMgljH.jpg]
Once it's passion , it would stay for lifetime . 
It ain't just the period of time or transitory curiousity.
Trả lời
#10
AVG Retail is the best Antivirus programming which is accessible on avg.com/retail , gives the total suite of highlights http://avg.com-retail.net which can verify your computerized on the web and disconnected work of the framework or gadgets.

AVG Retail is the best Antivirus programming which is accessible on avg.com/retail , gives the total suite of highlights http://avg.com-retail.net which can verify your computerized on the web and disconnected work of the framework or gadgets.
Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách